Projekt “Rowerem po zdrowie”

Stowarzyszenie Razem warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy w ramach projektu „Rowerem po zdrowie” zakupiło sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń i zajęć w zakresie turystyki kwalifikowanej – rowery oraz kije north walking. Sprzęt ten pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, organizowanie wycieczek oraz rajdów rowerowych i pieszych, a tym samym na rozpowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wartość dofinansowania  3 870 zł