Projekt “UWIERZ W SIEBIE”

urzad marszalkowski

 

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach projektu pt: „UWIERZ W SIEBIE ” zorganizowało 7-dniowy obóz zimowy w dniach od 24 stycznia do 30 stycznia 2016 w Poroninie dla 45 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z powiatu słupeckiego.

Głównym zadaniem obozu była realizacja programu profilaktycznego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym.  Dzięki uczestnictwu w projekcie, dzieci i młodzież spędziła bardzo aktywnie zimowy wypoczynek nauka i doskonalenie jazdy na nartach, basen, gry zespołowe. Mieli również okazje zwiedzić Zakopane i pospacerować po Krupówkach.

 

Cele projektu:

 • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z informacjami na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,
 • zapoznanie z informacjami na temat choroby alkoholowej i funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
 • zapoznanie z prawnymi aspektami i konsekwencjami nadużywania alkoholu lub narkotyków,
 • opracowanie sposobów rozmawiania z pijącym rodzicem, radzenia sobie z jego agresją,
 • budowanie postawy otwartości, zaufania innym,
 • odbarczenie dzieci i młodzieży z poczucia winy, wstydu, lęku i nadmiernej kontroli zachowania rodzica,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
 • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
 • praca nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,
 • poznanie idei i zasad działania grup samopomocowych.
 • wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 56 985 zł

Wartość dofinansowania: 49 541 zł

Wkład własny: 7 444 zł