Projekt “UZALEŻNIENIOM MÓWIĘ NIE!”

urzad marszalkowski

 

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt: „Uzależnieniom mówię NIE!’. W ramach projektu został zorganizowany 7-dniowy  obóz zimowy w dniach 23 luty – 01 marzec 2015r. dla 45 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień  z powiatu słupeckiego.

Głównym zadaniem obozu była realizacja programu profilaktycznego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Zajęcia były prowadzone w formie systematycznych spotkań w małych grupach oraz terapii indywidualnej. Oprócz programu terapeutycznego zrealizowany został blok zajęć motywacyjnych oraz blok zajęć interpersonalnych.

 

 

Cele projektu:

  • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
  • budowanie postawy otwartości, zaufania u innych,
  • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • praca ukierunkowana na odbarczenie dzieci i młodzieży z poczucia winy, wstydu, lęku i nadmiernej kontroli zachowania rodzica,
  • edukację na temat choroby alkoholowej i funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
  • opracowanie sposobów rozmawiania z pijącym rodzicem, radzeniem sobie z jego agresją,
  • budowanie wiary w siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny,
  • budowanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
  • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
  • praca nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 56 395 zł

Wartość dofinansowania: 49 395 zł

Wkład własny: 7 000 zł