Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

 

.
Komunikat z dnia 12.03.2021
Szanowni Państwo,
w linku poniżej informujemy o wynikach wyboru ofert na kursy zawodowe w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

Komunikat z dnia 01.02.2021

Uprzejmie informujemy  o wszczęciu postępowania i możliwości złożenia oferty na kursy zawodowe i kwalifikacyjne w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”. Termin składania ofert: do 10.02.2021r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29773

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.”

Ogłoszenie.pdf

 

KOMUNIKAT z dnia 3.11.2020 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 3.11.2020 r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT_ 3.11.2020

https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7886

 

KOMUNIKAT z dnia 26.20.2020 

Słupca, 26.10.2020 r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zamawiający, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” i działając
na podstawie art. 38 w. wym. ustawy, udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, jakie wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zamówienia.
Pytanie 1
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Kliknij w poniższy link

https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.

BIP Powiatu Słupeckiego

Kliknij w poniższy link:

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7869