“Polski ekonomista mobilny w Europie”

Staż zagraniczny we Włoszech

Beneficjent: Stowarzyszenie Razem Warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Tytuł projektu: “Polski ekonomista mobilny w Europie”.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-025275

Okres realizacji projektu:15/11/2016-14/07/2018r.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 2904,00 Euro

Miejsce realizacji projektu : Rimini , firma Andrea Pari Communication

Liczba uczestników oraz opiekunów: 48 uczniów oraz 8 opiekunów

Projekt zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowany na zasadach ERASMUS+.

 

Celem projektu jest:

– zdobycie umiejętności zawodowych uczniów poprzez odbycie stażu zagranicznego

– możliwość podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

– rozwój kompetencji językowych

– rozwój osobisty i zawodowy

Staż zagraniczny odbędzie się w następujących terminach:

Grupa I – 20/05-03/06/2017r opiekunowie: Irena Grzeszczak , Karolina Rakowicz

Grupa II – 03/06-17/06/2017r opiekunowie: Grażyna Bich , Joanna Gałan

Grupa III – 09/09- 23/09/2017r. opiekunowie: Krystyna Markiewicz , Grażyna Garsztka

Grupa IV – 14/04-28/04/2018r opiekunowie :Sylwia Barciszewska , Grażyna Garsztka

 

Koordynator projektu: Joanna Gałan