Projekt profilaktyczny „Uzależnienie przecież nie JA”

urzad marszalkowski

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt: „ Uzależnienie przecież nie JA ”.  W ramach projektu zrealizowany zostanie program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym wraz z organizacją czasu wolnego dla 40 młodych ludzi. Termin realizacji zadań w ramach projektu od 09.05.2016 do 31.12.2016.

Głównym zadaniem programu profilaktycznego będzie poszerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków / dopalaczy, zmiany postawy wobec w/w używek, nabycie umiejętności zachowań asertywnych, umiejętności interpersonalnych oraz wskazanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu.

Wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 13 do 18 lat z powiatu słupeckiego chcący uczestniczyć w realizacji projektu, zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.05.2016.