Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO z języka polskiego

PZO z języków obcych

PZO_matematyka_2023_2024_zakres_podstawowy

PZO_matematyka_2023_2024_zakres_rozszerzony

PZO z fizyki

PZO z informatyki

PZO z chemii

PZO z biologii

PZO z historii, wiedzy o społeczeństwie i historii i teraźniejszości

PZO z edukacji dla bezpieczeństwa

PZO z podstaw przedsiębiorczości

PZO z plastyki

PZO z religii rzymskokatolickiej

PZO z wychowania fizycznego

 

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodach technik logistyk i technik spedytor

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych