Przedmiotowe Zasady Oceniania

Obowiązują od 30.11.2022 roku

 

PZO z języka polskiego

PZO z języków obcych

PZO z matematyki dla technikum po gimnazjum

PZO z matematyki dla technikum po szkole podstawowej zakres podstawowy i rozszerzony

PZO z matematyki dla technikum po szkole podstawowej zakres podstawowy

PZO z fizyki dla technikum po szkole podstawowej zakres podstawowy

PZO z informatyki

PZO z chemii

PZO z biologii

PZO z historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości, historii i społeczeństwa

PZO z edukacji dla bezpieczeństwa

PZO z podstaw przedsiębiorczości

PZO z plastyki

PZO z religii

PZO z wychowania fizycznego

 

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodach technik logistyk i technik spedytor

PZO z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy