DOŁĄCZ DO NAS – UŚMIECH LECZY!

Szkolne Koło PCK przy ZSE w Słupcy i „HDK” Ekonomik zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Naszą siłą jest praca zespołowa, pasja i chęć niesienia pomocy innym. Codzienne wyzwania jeszcze bardziej stymulują nas do wytrwałej pracy oraz znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań.  Organizujemy zbiórki krwi, zbiórki żywności, happeningi prozdrowotne, akcje charytatywne, a także działamy jako wolontariusze, korzystając z wyjątkowej i skutecznej terapii śmiechem oraz zabawą. Za udział w akcji „Twoja krew, moje życie” otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Koło to aktywność dla chętnych, jeśli chcesz coś zrobić, znajdzie się tam coś dla Ciebie! Szczegółowych informacji udziela przewodniczący Koła: Jakub Hyży bądź opiekun – p. H. Pińska.

Dodatkowo poniżej zamieszczamy informacje na temat zbiórki krwi.

OGŁOSZENIE

NARODOWE CENTRUM KRWI

ustala dla Krwiodawców słupeckich
terminy stałe pobierania krwi w 2017 r.
w przyziemiu budynku Przychodni Zdrowia
SP ZOZ/NZOZ „Hipokrates”
w Słupcy, ul. Sikorskiego 1

11 i 25 stycznia, 08 i 22 lutego, 08 i 22 marca,
5 i 19 kwietnia, 10 i 24 maja, 07 i 21 czerwca,
05 i 19 lipca, 02,16 i 30 sierpnia, 13 i 27 września,
11 i 25 października, 15 i 29 listopada, 13 i 27 grudnia.

KAŻDEGO UPRZEJMIE ZAPRASZAMY w godz. 800 – 1100 !!!

i dziękujemy TOBIE serdecznie za DAR ŻYCIA

REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU