Szkolny Ośrodek Karier

„ Rozwój zawodowy (…) jest osią życia człowieka,

wokół której koncentrują się, myśli, przeżycia , działania”

Czarnecki

Drogi Uczniu, Absolwencie!

Jestem nam niezmiernie miło poinformować, że od roku szkolnego 2017/2018 uruchamiamy w naszej placówce Szkolny Ośrodek Karier.  Celem naszej działalności jest przekazanie uczniom i ich rodzicom wiedzy o rynku pracy, informacji dotyczących rozwoju osobistego, pomocy w kształtowaniu ścieżki kariery oraz określeniu słabych i mocnych stron każdego z Was.  Będziemy świadczyć bezpłatnie usługi dla uczniów, rodziców oraz absolwentów naszej placówki w zakresie:

 • informacji o interesujących Ciebie studiach, zawodach, szkołach policealnych, kursach zawodowych
 • wskażemy co należy brać pod uwagę przy wyborze przedmiotu maturalnego, zawodu
 • pomożemy Ci wybrać studia, zawód
 • określimy Twoje zainteresowania, predyspozycje, umiejętności i możliwości
 • pomożemy w poszukiwaniu ciekawych kursów zawodowych, staży i ofert pracy

Poprzez działanie Szkolnego Ośrodka Karier chcemy wyrównać szanse edukacyjno-zawodowe wśród naszych uczniów i absolwentów. Jednocześnie  chcemy stanowić platformę między nauką a biznesem, dlatego będziemy :

 • organizować wycieczki zawodoznawcze,
 • organizować spotkania z przedstawicielami zawodów i przemysłu,
 • publikować oferty pracy i staże,
 • organizować  konferencje, warsztaty,
 • uruchomimy punkty konsultacyjne z doradcami zawodowymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!!!

SZKOLNY OŚRODEK KARIER W ZSE DAJE WIELE MOŻLIWOŚCI- CZEKAMY  !!!

 

Kontakt:

mgr Henryka Pińska – szkolny doradca zawodowy

e-mail: hpinska@zseslupca.eu

Konsultacje indywidualne:
wtorek (10.50 – 11.30)
Pozostałe dni- po wcześniejszym ustaleniu

mgr Anna Rajzner – szkolny doradca zawodowy

e-mail: arajzner@zseslupca.eu

Miejsce: ZSE w Słupcy, Sala 13A

 

 

SZKOLNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ZSE w projekcie od 12.09.2019r.

Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości mają wzmocnić edukację ekonomiczną w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie juz kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie dotyczące powołania Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział partnerzy,  reprezentujący sektory szkolnictwa zawodowego, rzemiosła, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa wyższego. Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości mają podnieść atrakcyjność szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu oraz poprawa jakości edukacji ekonomicznej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów planujących założenie własnej firmy. Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości mogą wspierać tworzenie małych firm, co wpisuje się strategię rozwoju przedsiębiorczości w regionie konińskim. 

Powołano Grupę Zadaniową ds. Utworzenia Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. Kolejny etap to opracowanie szczegółowego planu działania oraz cykl spotkań warsztatowych, w których wezmą udział przedstawiciele szkół oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, mających na celu opracowanie wspólnego modelu działań.

Partnerami są: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, PWSZ oraz Powiatowy Urząd Pracy. Katalog partnerów jest jednak cały czas otwarty, a prowadzący chcą zaangażować do niego także pracodawców.

Głównym celem innowacyjnego projektu ma być wparcie szkół w zakresie edukacji ekonomicznej poprzez większe zaangażowanie praktyków rynku pracy. W szkołach powstaną kluby przedsiębiorczości, zostanie też zrealizowany cykl zajęć dotyczących podejmowania i finansowania działalności gospodarczej, planowania biznesu, zarządzania projektami, czy funduszy europejskich. W szkołach będą prowadzone zajęcia z przedsiębiorczości z bardzo szerokiego zakresu, zarówno z powstawania biznes planów, przygotowywania osób do założenia działalności gospodarczej krok po kroku, by wiedzieli jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, czy napisać list motywacyjny.

Sześć jednostek zadeklarowało udział w projekcie, są to:

 • Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,
 • Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie,
 • ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Kole,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy.