Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w roku szkolnym 2020/2021

REGULAMIN EGZAMINÓW POWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ROK SZKOLNY 2020/2021 – Regulamin _EPKwZ_2021_scan!

 

Sesja czerwiec/lipiec 2021

klasa II L – SPL.01 (egzamin obowiązkowy!)

HARMONOGRAM – KWIECIEŃ 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja styczeń/luty 2021

klasa III A – AU.35

klasa III B -AU.29

klasa III L- AU.22 – p

klasa IV A -AU.36; A.36

klasa IV B – AU.30

klasa IV Ż – TG.16

klasa IV L – AU.32

WYNIKI EGZAMINU – 31.03.2021 r.

Termin złożenia deklaracji poprawkowej mija 8 kwietnia 2021 r. (w sekretariacie ZSE – wicedyrektor Agnieszka Pol)

  HARMONOGRAM

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE 

           SESJA styczeń  2021     

L.P. KWALIFIKACJA godzina sala liczba zdających czas trwania
11 STYCZNIA 2021 roku PONIEDZIAŁEK  egzamin praktyczny  “d”
1.  AU.22                                                                   technik logistyk   3L                                                               9.00 AULA 6 120 minut
2.

AU.32                                                                   technik logistyk  4L                                      

13.00 SG 32 120 minut
4. TG.16                                                               technik żywienia i usług gastronomicznych 4Ż                                            13.00 SWD 26 150 minut
12 stycznia 2021 roku WTOREK     egzamin pisemny elektroniczny i papierowy   60 minut
1. AU.35                                                                                technik ekonomista 3a                                                 8.00 sala 3 10 60 minut
2. AU.35                                                                                  technik ekonomista  3a                                                     8.00 sala 4 10 60 minut
3. TG.16                                                                                 technik żywienia i usług gastronomicznych 4Ż                                              10.00 sala 3 13 60 minut
4. TG.16                                                                                technik żywienia i usług gastronomicznych  4Ż                            10.00 sala 4 13 60 minut
5. AU.30                                                                               technik organizacji reklamy 4B                               12.00 sala 3 14 60 minut
6. AU.30                                                                                technik organizacji reklamy  4B                                                  12.00 sala 4 14 60 minut
7. AU.36                                                                         technik ekonomista      ARKUSZ 4A 12.00 SWD 28 60 minut
7a. AU.36                                                                             technik ekonomista      ARKUSZ 4A 12.00 sala nr 2 1 60 minut
8. AU.32                                                                               technik logistyk              ARKUSZ 4L 12.00 SG 32 60 minut
9. AU.29                                                                             technik organizacji reklamy  3b               14.00 sala 3 12 60 minut
10. AU.29                                                                                     technik organizacji reklamy   3b               14.00 sala 4 11 60 minut
14 stycznia 2021           CZWARTEK  egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.30                                                                             technik organizacji reklamy    4B                    15.00 sala 3 14 180 minut
2. AU.30                                                                              technik organizacji reklamy     4B                     15.00 sala 4 14 180 minut
15 stycznia 2021               PIĄTEK   egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.35                                                                              technik ekonomista  3a                   15.00 sala 3 10 180 minut
2. AU.35                                                                          technik ekonomista  3a 15.00 sala 4 10 180 minut
16 stycznia 2021           SOBOTA    egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.36                                                                             technik ekonomista  4A 9.00 sala 3 14 180 minut
2. AU.36                                                                              technik ekonomista   4A 9.00 sala 4 14 180 minut
3. AU.36                                                                              technik ekonomista   4A 9.00 sala 5 1 180 minut
18 stycznia 2021           PONIEDZIAŁEK   egzamin praktyczny  “dk”
1. A.36   technik ekonomista                           absolwent 9.00 sala 3 1 180 minut
2. AU.29                                                                                   technik organizacji reklamy  3b 16.00 sala 3 12 120 minut
3. AU.29                                                                             technik organizacji reklamy  3b                             16.00 sala 4 11 120 minut

 

 

 

Dokumenty:

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2012)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2017)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2019)

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista – kwalifikacje A.35;A.36
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk – kwalifikacje AU.22;AU.32 

TL_3 TL_2 TL_1

TS_3 TS_2 TS_1

 • technik ekonomista- kwalifikacje AU.35; AU.36

TE_1 TE_2 TE_3

 • technik organizacji reklamy – kwalifikacje AU.29;AU.30

TOR_3 TOR_2 TOR_1

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje TG.07; TG.16

TGZ.4 TGZ.3 TGZ_2 TGZ_1

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk – kwalifikacje SPL.01; SPL.04
 • technik spedytor  – kwalifikacja SPL.05
 • technik ekonomista – kwalifikacje EKA.04; EKA.05
 • technik  reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje HGT.02; HGT.12

Linki zewnętrzne:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/).