Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w roku szkolnym 2020/2021

 

Wyniki sesji czerwiec – lipiec dnia 31.08.2021!

 

 

Dokumenty:

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2012)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2017)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2019)

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista – kwalifikacje A.35;A.36
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk – kwalifikacje AU.22;AU.32 

TL_3 TL_2 TL_1

TS_3 TS_2 TS_1

 • technik ekonomista- kwalifikacje AU.35; AU.36

TE_1 TE_2 TE_3

 • technik organizacji reklamy – kwalifikacje AU.29;AU.30

TOR_3 TOR_2 TOR_1

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje TG.07; TG.16

TGZ.4 TGZ.3 TGZ_2 TGZ_1

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk – kwalifikacje SPL.01; SPL.04
 • technik spedytor  – kwalifikacja SPL.05
 • technik ekonomista – kwalifikacje EKA.04; EKA.05
 • technik  reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje HGT.02; HGT.12

Linki zewnętrzne:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/).