Egzaminy zawodowe

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA ZIMOWA 2022 

                                                  HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH   

                                     (FORMUŁA 2019) ZSE SŁUPCA SESJA ZIMOWA 2022      

L.P. KWALIFIKACJA/ZAWÓD godzina egzaminu sala liczba zdających czas trwania

Uczeń stawia się z dowodem tożsamości, czarnym długopisem, kalkulatorem prostym co najmniej 30 minut przed egzaminem w maseczce i i zachowaniem dystansu 1,5 m (wytyczne dot. bezpieczeństwa – poniżej):

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w roku szkolnym 2022/2023

SESJA ZIMOWA

STYCZEŃ 2023

 Deklaracje do 15.09.2022

SESJA LETNIA

CZERWIEC 2023

                               Deklaracje do 7.02.2023

 1. IV A – EKA.05 (Rędziak)

2. IV B – PGF.08 (Zywert)

3. IV L – SPL.04 (Pińska)

Poprawki

 

1.  III R – PGF.07 (Marciniak)

2.  III L – SPL.01 (Jakubowska

Poprawki

 WYNIKI 31.03.2023 WYNIKI 31.08.2023

 

DEKLARACJE

DEKLARACJA 3_4A

 

Dokumenty:

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2012)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2017)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2019)

 

 

OLIMPIADY – ZWOLNIENIA

 • wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem – 

INFORMATORY

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista – kwalifikacje A.35;A.36
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk – kwalifikacje AU.22;AU.32 

TL_3 TL_2 TL_1

TS_3 TS_2 TS_1

 • technik ekonomista- kwalifikacje AU.35; AU.36

TE_1 TE_2 TE_3

 • technik organizacji reklamy – kwalifikacje AU.29;AU.30

TOR_3 TOR_2 TOR_1

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje TG.07; TG.16

TGZ.4 TGZ.3 TGZ_2 TGZ_1

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk – kwalifikacje SPL.01; SPL.04

informator-egzamin-zawodowy-technik-logistyk-2019

 • technik spedytor  – kwalifikacja SPL.05

informator-egzamin-zawodowy-technik-spedytor-2019

 • technik ekonomista – kwalifikacje EKA.04; EKA.05

informator – egzamin – zawodowy- technik_ekonomista-2019

 • technik rachunkowości – kwalifikacje EKA.05; EKA.07

informator – egzamin-zawodowy- technik_rachunkowości-2019

 • technik  reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08

informator-egzamin-zawodowy-technik-reklamy-2019

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje HGT.02; HGT.12

informator-egzamin-zawodowy-technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych-2019

 

 

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/).

Agnieszka Pol