Egzaminy zawodowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA LETNIA 2022 (15.04.2022)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017) I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH   (FORMUŁA 2019)       

 ZSE SŁUPCA SESJA LETNIA 2022      

L.P. KWALIFIKACJA/ ZAWÓD godzina egzaminu sala liczba zdających czas trwania (w minutach)
6 czerwca 2022 r. PONIEDZIAŁEK EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

15:00 3 14 60
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

15:00 4 15 60
3. PGF.07

technik reklamy

17:00 3 1 60
4. EKA.04

technik ekonomista

17:00 4 1 60
7 czerwca 2022 r. WTOREK EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY
1. PGF.07

technik reklamy

15:00 3 13 60
2. PGF.07

technik reklamy

15;00 4 13 60
8 czerwca 2022 r. ŚRODA EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 3 -SOSW 120
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

12:00 pracownia nr 2 3-SOSW 120
3. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

16:00 pracownia nr 2 3-SOSW 120
9 czerwca 2022 r. CZWARTEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 3-SOSW 120
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

12:00 pracownia nr 2              3                                                    (1-SOSW/      2-ZSZiO) 120
3. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

16:00 pracownia nr 2 3 120
10 czerwca 2022 r. PIĄTEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 3 120
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

12:00 pracownia nr 2 3 120
3. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

16:00 pracownia nr 2 3 120
  11 czerwca 2022 r. SOBOTA EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 3 120
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

12:00 pracownia nr 2 3 120
11 czerwca 2022 r. SOBOTA EGZAMIN PRAKTYCZNY “DK”
1. PGF.07

technik reklamy

08:00 3 13 180
2. PGF.07

technik reklamy

08:00 4 13 180
3.  EKA.04

technik ekonomista

12:30 3 1 180
4. PGF.07

technik reklamy

12:30 4 10 180
13 czerwca 2022 r. PONIEDZIAŁEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 3 120
2. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

12:00 pracownia nr 2 3 120
3. HGT.02                                          technik żywienia i usług gastronomicznych 16:00 pracownia nr 2 3 120
14 czerwca 2022 r. WTOREK EGZAMIN PRAKTYCZNY “W”
1. HGT.02

technik żywienia i usług gastronomicznych

08:00 pracownia nr 2 2 120
20 czerwca 2022 r. PONIEDZIAŁEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “D”
1. AU.32

technik logistyk

13:00 Sala Gimnastyczna 4 120
21 czerwca 2022 r. WTOREK EGZAMIN PISEMNY ARKUSZ
1. AU.30                                            technik organizacji reklamy 12:00 aula 1 120
24 czerwca 2022 r. PIĄTEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “DK”
1. AU.29

technik organizacji reklamy

12:00 3 1 120
27 czerwca 2022 r. PONIEDZIAŁEK EGZAMIN PRAKTYCZNY “DK”
1. AU.36

technik ekonomista

09:00 3 1 180

Materiały i przybory pomocnicze SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2022

Egzaminy pisemne: czarny długopis/ pióro; kalkulator prosty

Egzaminy praktyczne: 

AU. 29    szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych – przed egzaminem

AU.32     kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

AU.36     kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, ekierka

EKA.04  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.07  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

PGF.07  szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych – przed egzaminem

1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017-ok

2. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017-ok

3. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019 -ok

4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019 -ok

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA ZIMOWA 2022 

                                                  HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017) I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH    (FORMUŁA 2019)       

 

 ZSE SŁUPCA SESJA ZIMOWA 2022      

L.P. KWALIFIKACJA/ZAWÓD godzina egzaminu sala liczba zdających czas trwania
              10 STYCZNIA 2022 r. PONIEDZIAŁEK         egzamin praktyczny  “d”
1. SPL.01                                                       technik logistyk 9.00 sala gimnastyczna 1 120
2. AU.32                                                        technik logistyk 13.00 sala gimnastyczna 30 120
                                                                   11 stycznia 2022 r. WTOREK                                                                                           egzamin pisemny elektroniczny i na arkuszu 60 minut
1. EKA.04                                               TECHNIK EKONOMISTA 8.00 3 13 60
2. EKA.04                                               TECHNIK EKONOMISTA 8.00 4 13 60
3. AU.30                                                   technik organizacji reklamy 10.00 3 11 60
4. AU.30                                                   technik organizacji reklamy 10.00 4 12 60
5. AU.32                                                   technik logistyk 12.00 3 15 60
6. AU.32                                                  technik logistyk 12.00 4 15 60
7. AU.36                                                   technik ekonomista ARKUSZ 12.00 sala gimnastyczna 20 60
8. PGF.07                                                TECHNIK REKLAMY 14.00 3 13 60
9. PGF.07                                                TECHNIK REKLAMY 14.00 4 14 60
10. AU.29                                                  technik organizacji reklamy                   ARKUSZ 14.00 sala gimnastyczna 1 60
11. SPL.01                                                TECHNIK LOGISTYK 16.00 3 1 60
                                                                              13.01.2022 r. CZWARTEK                                                                                                                egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.30                                                   technik organizacji reklamy 15.00 3 11 180
2. AU.30                                                  technik organizacji reklamy 15.00 4 12 180
                                                                              14.01.2022 r. PIĄTEK                                                                                                                egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.35                                                  technik ekonomista 15.00 3 2 180
                                                                17.01.2022 r. PONIEDZIAŁEK                                                                                                                       egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.29                                                  technik organizacji reklamy 8.00 3 2 120
                                                                    18.01.2022 r. WTOREK                                                                                                                                          egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.36                                                   technik ekonomista 9.00 3 10 180
2. AU.36                                                   technik ekonomista 9.00 4 10 180
                                                                          19.01.2022 r. ŚRODA                                                                                                                                             egzamin praktyczny  “dk”
1. EKA.04                                                 TECHNIK EKONOMISTA 8.00 3 13 180
2. EKA.04                                                  TECHNIK EKONOMISTA 8.00 4 13 180
                                                               20.01.2022 r. CZWARTEK                                                                                                                                     egzamin praktyczny  “dk”
1. PGF.07                                                   TECHNIK REKLAMY 8.00 3 13 180
2. PGF.07                                                            TECHNIK REKLAMY 8.00 4 14 180

Uczeń stawia się z dowodem tożsamości, czarnym długopisem, kalkulatorem prostym co najmniej 30 minut przed egzaminem w maseczce i i zachowaniem dystansu 1,5 m (wytyczne dot. bezpieczeństwa – poniżej):

wytyczne_mein_gis_cke_zima_2022

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w roku szkolnym 2021/2022

SESJA ZIMOWA

STYCZEŃ 2022

 Deklaracje do 15.09.2021

SESJA LETNIA

CZERWIEC 2022

                               Deklaracje do 7.02.2022

 1. III A – EKA.04 (Rędziak)

2. III B – PGF.07 (Zywert)

 

3. IV A  – AU.36 (Danielewicz)

4. IV B  – AU.30 (Herudzińska)

5. IV L  – AU.32 (Fałdzińska)

Poprawki

SPL.01

AU.29

AU.35

1.  III R – PGF.07 (Gałan)

2.  III Ż – HGT.02 (Shpak)

 

Poprawki

 

WYNIKI 31.03.2022

 

 

WYNIKI 31.08.2022

 

DEKLARACJE

DEKLARACJA 3_4A

 

Dokumenty:

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2012)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2017)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2019)

 

 

OLIMPIADY – ZWOLNIENIA

 • wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem – 

WYKAZ OLIMPIAD MEIN_komunikat-na-rok-szkolny-2021-2022-1 (1)

 

 

INFORMATORY

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista – kwalifikacje A.35;A.36
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk – kwalifikacje AU.22;AU.32 

TL_3 TL_2 TL_1

TS_3 TS_2 TS_1

 • technik ekonomista- kwalifikacje AU.35; AU.36

TE_1 TE_2 TE_3

 • technik organizacji reklamy – kwalifikacje AU.29;AU.30

TOR_3 TOR_2 TOR_1

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje TG.07; TG.16

TGZ.4 TGZ.3 TGZ_2 TGZ_1

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk – kwalifikacje SPL.01; SPL.04

informator-egzamin-zawodowy-technik-logistyk-2019

 • technik spedytor  – kwalifikacja SPL.05

informator-egzamin-zawodowy-technik-spedytor-2019

 • technik ekonomista – kwalifikacje EKA.04; EKA.05

informator – egzamin – zawodowy- technik_ekonomista-2019

 • technik rachunkowości – kwalifikacje EKA.05; EKA.07

informator – egzamin-zawodowy- technik_rachunkowości-2019

 • technik  reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08

informator-egzamin-zawodowy-technik-reklamy-2019

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje HGT.02; HGT.12

informator-egzamin-zawodowy-technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych-2019

 

 

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/).

Agnieszka Pol