Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń/luty 2021

klasa III A – AU.35

klasa III B -AU.29

klasa IV A -AU.36

klasa IV B – AU.30

klasa IV Ż – TG.16

klasa IV L – AU.32

  HARMONOGRAM

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE                            W ZAWODZIE 

           SESJA ZIMOWA 2021     

L.P. KWALIFIKACJA godzina sala liczba zdających czas trwania
11 STYCZNIA 2020 roku PONIEDZIAŁEK  egzamin praktyczny  “d”
1.  AU.22                                                                   technik logistyk   3L                                                               9.00 AULA 6 120 minut
2.

AU.32                                                                   technik logistyk  4L                                      

13.00 SG 32 120 minut
4. TG.16                                                               technik żywienia i usług gastronomicznych 4Ż                                            13.00 AULA 26 150 minut
12 stycznia 2021 roku WTOREK     egzamin pisemny elektroniczny i papierowy   60 minut
1. AU.35                                                               technik ekonomista 3a                                                       8.00 sala 3 10 60 minut
2. AU.35                                                               technik ekonomista  3a                                                     8.00 sala 4 10 60 minut
3. TG.16                                                             technik żywienia i usług gastronomicznych 4Ż                                              10.00 sala 3 13 60 minut
4. TG.16                                                            technik żywienia i usług gastronomicznych  4Ż                                                  10.00 sala 4 13 60 minut
5. AU.30                                                            technik organizacji reklamy 4B                                                 12.00 sala 3 14 60 minut
6. AU.30                                                            technik organizacji reklamy  4B                                                  12.00 sala 4 14 60 minut
7. AU.36                                                        technik ekonomista      ARKUSZ 4A 12.00 AULA 29 60 minut
8. AU.32                                                                   technik logistyk              ARKUSZ 4L 12.00 SG 32 60 minut
9. AU.29                                                            technik organizacji reklamy  3b               14.00 sala 3 12 60 minut
10. AU.29                                                              technik organizacji reklamy   3b               14.00 sala 4 11 60 minut
14 stycznia 2021           CZWARTEK  egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.30                                                              technik organizacji reklamy    4B                    15.00 sala 3 14 180 minut
2. AU.30                                                              technik organizacji reklamy     4B                     15.00 sala 4 14 180 minut
15 stycznia 2021               PIĄTEK   egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.35                                                            technik ekonomista  3a                   15.00 sala 3 10 180 minut
2. AU.35                                                            technik ekonomista  3a 15.00 sala 4 10 180 minut
16 stycznia 2021           SOBOTA    egzamin praktyczny  “dk”
1. AU.36                                                          technik ekonomista  4A 9.00 sala 3 15 180 minut
2. AU.36                                                          technik ekonomista   4A 9.00 sala 4 14 180 minut
18 stycznia 2021           PONIEDZIAŁEK   egzamin praktyczny  “dk”
1. A.36   technik ekonomista                           absolwent 9.00 sala 3 1 180 minut
2. AU.29                                                                  technik organizacji reklamy  3b 16.00 sala 3 12 120 minut
3. AU.29                                                             technik organizacji reklamy  3b                             16.00 sala 4 11 120 minut

 

 

Sesja czerwiec/lipiec 2021

klasa II L – SPL.01

 

Dokumenty:

 

 • wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik ekonomista
 • technik  reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

 

Linki zewnętrzne: