Egzaminy zawodowe

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA LATO 2023

                                                  HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH   

                                     (FORMUŁA 2019) ZSE SŁUPCA SESJA LATO 2023       

L.P. KWALIFIKACJA/ZAWÓD godzina egzaminu sala liczba zdających czas trwania
1 czerwca 2023 – egzamin praktyczny “d”
1. A.31  (technik logistyk) 09:00 sala 3 1 120
2. SPL.01 (technik logistyk) 09:00 sala gimnastyczna 32 120
3. SPL.04 (technik logistyk) 13:00 sala gimnastyczna 1 120
2 czerwca 2023 – egzamin pisemny
1. SPL.01 (technik logistyk) 09:00 sala 3 15 60
2. SPL.01 (technik logistyk) 09:00 sala 4 15 60
3. PGF.07 (technik reklamy) 11:00 sala 3 13 60
4. PGF.07 (technik reklamy) 11:00 sala 4 13 60
5. SPL.01 (technik logistyk) 13:00 sala 3 2 60
6. PGF.07 (technik reklamy) 13:00 sala 4 4 60
12 czerwca  2023 – egzamin praktyczny “dk” i “w”
1. PGF.07 (technik reklamy) 08:00 sala 3 15 180
2. PGF.07 (technik reklamy) 08:00 sala 4 15 180
3. HGT.02 “w” 08:00 pracownia 1 3 120
4. HGT.02 “w” 12:00 pracownia 1 3 120
13 czerwca 2023 – egzamin praktyczny “dk”
1. PGF.08 (technik reklamy) 08:00 sala 3 1 180

 

 

 

 

 

 

 

SESJA ZIMA 2023

                                                  HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH   

                                     (FORMUŁA 2019) ZSE SŁUPCA SESJA ZIMA 2023       

L.P. KWALIFIKACJA/ZAWÓD godzina egzaminu sala liczba zdających czas trwania
9 stycznia 2023 – praktyczny “d”
1. A.30  (technik logistyk) 09:00 sala gimnastyczna 1 120
2. SPL.04 (technik logistyk) 13:00 sala gimnastyczna 32 120
10 stycznia 2023 – pisemny
1. SPL.04 (technik logistyk) 08:00 sala 3 13 60
2. SPL.04 (technik logistyk) 08:00 sala 4 14 60
3. PGF.08 (technik reklamy) 10:00 sala 3 12 60
4. PGF.08 (technik reklamy) 10:00 sala 4 13 60
5. EKA.05 (technik ekonomista) 12:00 sala 3 12 60
6. EKA.05 (technik ekonomista) 12:00 sala 4 12 60
7. SPL.04 (technik logistyk) 13:30 sala 3 5 60
18 stycznia 2023 – praktyczny “dk”
1. PGF.07 (technik reklamy) 08:00 sala 3 1 180
2. PGF.08 (technik reklamy) 08:00 sala 4 12 180
3. PGF.08 (technik reklamy) 08:00 sala 5 13 180
4. EKA.05 (technik ekonomista) 12:30 sala 3 12 180
5. EKA.05 (technik ekonomista) 12:30 sala 4 12 180

Uczeń stawia się z dowodem tożsamości, czarnym długopisem, kalkulatorem prostym co najmniej 30 minut przed egzaminem.

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2022/2023

SESJA ZIMA

STYCZEŃ 2023

 Deklaracje do 15.09.2022

SESJA LATO

CZERWIEC 2023

                               Deklaracje do 7.02.2023

1. IV A – EKA.05 (A. Rędziak)

2. IV B – PGF.08 (B. Zywert)

3. IV L – SPL.04 (H. Pińska)

Poprawki

1.  III R – PGF.07 (M. Marciniak)

2.  III L – SPL.01 (M. Jakubowska)

Poprawki

 WYNIKI 31.03.2023 WYNIKI 31.08.2023

 

DEKLARACJE

DEKLARACJA 3_4A

Dokumenty:

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2012)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2017)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

 • podstawa prawna (wg podstawy programowej 2019)

OLIMPIADY – ZWOLNIENIA

 • wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem – 

INFORMATORY

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2012):

 • technik logistyk
 • technik ekonomista – kwalifikacje A.35;A.36
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2017):

 • technik logistyk – kwalifikacje AU.22;AU.32 

TL_3 TL_2 TL_1

TS_3 TS_2 TS_1

 • technik ekonomista- kwalifikacje AU.35; AU.36

TE_1 TE_2 TE_3

 • technik organizacji reklamy – kwalifikacje AU.29;AU.30

TOR_3 TOR_2 TOR_1

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje TG.07; TG.16

TGZ.4 TGZ.3 TGZ_2 TGZ_1

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (podstawa programowa z 2019):

 • technik logistyk – kwalifikacje SPL.01; SPL.04

informator-egzamin-zawodowy-technik-logistyk-2019

 • technik spedytor  – kwalifikacja SPL.05

informator-egzamin-zawodowy-technik-spedytor-2019

 • technik ekonomista – kwalifikacje EKA.04; EKA.05

informator – egzamin – zawodowy- technik_ekonomista-2019

 • technik rachunkowości – kwalifikacje EKA.05; EKA.07

informator – egzamin-zawodowy- technik_rachunkowości-2019

 • technik  reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08

informator-egzamin-zawodowy-technik-reklamy-2019

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje HGT.02; HGT.12

informator-egzamin-zawodowy-technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych-2019

 

 

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin zawodowy

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/).

Agnieszka Pol