Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – egzamin maturalny 
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  – egzamin maturalny 
  • Zwolnienia z egzaminu maturalnego