Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSE Słupca_12.08.2020 r. godz. 10.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy 12 sierpnia 2020 r. godzina 10.00. Przypominamy, że należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00, które są potwierdzeniem woli przyjęcia do […]

Czytaj więcej →

Rekrutacja na kursy dla uczniów ZSE

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy dla uczniów ZSE w Słupcy w ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00 Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na kursy dla uczniów w ramach projektu pn.„ Akademia […]

Czytaj więcej →

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego; absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Do 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do 15 września 2020 r. – uczniowie/absolwenci składają w szkole deklaracje przystąpienia do egzaminu […]

Czytaj więcej →

WAKACJE 2020!

Dnia 26 czerwca 2020 r. kończymy rok szkolny 2019/2020 dziś zabrzmi ostatni dzwonek i wręczone będą świadectwa. Życzymy uczniom, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy bezpiecznych i słonecznych wakacji! Dyrektor szkoły Karolina Rakowicz     Warszawa, 24 czerwca 2020 r.  Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,  wkrótce […]

Czytaj więcej →

REKRUTACJA 2020 – od 15 czerwca 2020 r. ZAPRASZAMY DO EKONOMIKA!

REKRUTACJA 2020 Zapraszamy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Proponujemy kształcenie w zawodzie: technik logistyk/spedytor (klasa policyjna); technik ekonomista (klasa celno-skarbowa); technik reklamy. Szczegółowe informacje  – w zakładce “Dla kandydata” –  “Regulamin rekrutacji” Wniosek do pobrania na serwisie internetowym: Strona systemu Nabór          […]

Czytaj więcej →