REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – WAŻNE DATY

WAŻNE DATY 22 lipca 2021 r.– lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.- dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, w ten sposób potwierdzasz swoją wolę nauki w tej szkole 2 sierpnia 2021 r.– godz. 14.00 –  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły […]

Czytaj więcej →

GABINETY STOMATOLOGICZNE W SZKOŁAACH OTWARTE TAKŻE W WAKACJE

Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej. Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. Zachęcamy dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach, który będzie uwzględniał specyfikę okresu wakacyjnego i poinformowali o tym rodziców. Przypominamy również, że podczas wakacji dzieci mogą […]

Czytaj więcej →

DOBRY START 300+ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie: ■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl ■ przez bankowość elektroniczną ■ na portalu empatia.mpips.gov.pl Jeśli nie masz profilu PUE: -zarejestruj profil na stronie www.zus.pl Udostępniliśmy różne sposoby potwierdzenia profilu: -potwierdzenie w dowolnej placówce ZUS w ciągu […]

Czytaj więcej →

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie […]

Czytaj więcej →

I MISTRZOSTWA W PŁYWANIU SŁUPECKICH SZKÓŁEK PŁYWACKICH

Uczennice ZSE SŁUPCA: Klaudia Mamet, Sandra Jakubowska, Nikola Witasik, Aleksandra Łechtańska wzięły udział w zawodach pływackich, w których pełniły rolę sędziów czasowych. W wydarzeniu wzięło udział w sumie 196 uczestników. Nasze uczennice wykazały się sumiennością i starannością w powierzonych obowiązkach. opiekun: Krzysztof Ratajczyk – nauczyciel wf ZSE

Czytaj więcej →