Realizowane projekty w naszej szkole

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż Powiat Słupecki wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy realizuje projekt  dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

 

Całkowita wartość projektu: 1 019 808,00 zł               Dofinansowanie projektu: 913 468,00 zł

Termin realizacji: 30.06.2020 – 30.04.2023 zł

 

Celem głównym projektu jest:

  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 120ucz. (57K; 63M) Technikum w ZSE w Słupcy i 10 (8K,2M) n-li kształcenia zawodowego z ZSE w Słupcy,
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w ZSE w Słupcy w wyniku doposażenia 8 pracowni zawodowych ,
  • ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 362ucz. (233K; 129M) w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizacja staży dla 110ucz. (55K;55M).

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  2. Realizacja kursów zawodowych i kursów przygotowujących do matury dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkól Ekonomicznych w Słupcy.
  3. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  4. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
  5. Organizacja staży dla uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

 

Rekrutacja odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w 3 etapach:

– wrzesień 2020

– wrzesień 2021

– wrzesień 2022

 

Biuro projektu znajduje się pod adresem:  Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

 

WWW Szkoła-Powiat

Wzor_plakatu_poziom2

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nazwa zamowienia: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach projektu “Rozwój zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.” 3.12.2020

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zespol-szkol-ekonomicznych-w-slupcy.html?pid=7953

 

 

 

 

 

„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00

 

ZAŁĄCZNIK NR 7- Rezygnacja uczestnictwa w projekcie

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Lista obecności

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Dziennik stażu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz zgłoszeniowy STAŻ (1)

ZAŁACZNIK NR 6 – Zaświadczenia o zaliczeniu stażu

ZAŁACZNIK NR 5 – Wzór umowy o staż AKZ

ZAŁACZNIK NR 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz załacznikami (1)

Regulamin rekrutacji na staż w ramach projektu Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim

Ogłoszenie o rekrutacji (1)

 

Staż zagraniczny w Portugalii

,,Przez Portugalię na europejski rynek pracy- wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej’’ to tytuł projektu wspófinansowanego przez program POWER ,, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
Liderem oraz beneficjentem projektu jest CWRKDiZ w Koninie ,która jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2017r. Jej celem jest szeroko rozumiane wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w osiąganiu wysokich efektów kształcenia . Do współpracy zostały zaproszone szkoły z powiatu słupeckiego, kolskiego, tureckiego oraz konińskiego. Są to: Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.
Termin realizacji projektu to :01.09.2019-31.10.2020r., budżet wynosi 148 134,00 euro.
Program wyjazdu do Portugalii obejmuje okres 3 tygodni w miejscowości Balceros.  https://www.youtube.com/watch?v=N0wh5h1-0WA Młodzież naszej szkoły , klasy Technik organizacji reklamy oraz Technik Logistyk odbędą praktyki w lokalnych firmach.Przed wyjazdem będą uczestniczyć w 30godzinnym kursie j. angielskiego, 10 godzinnym kursie portugalskiego, otrzymają również 8 godzinne wsparcie pedagogiczne.
Termin praktyk to 16.03.2020-3.04.2020r.
Wszelkie informacje udziela koordynator szkolny ZSE w Słupcy – p.Joanna Gałan

Zgoda rodzica RODO

Regulamin Rekrutacji

formularz zgłoszeniowy_

Karta Oceny Zgłoszeń Uczestników

 

Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” realizowany będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego  od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Dokumenty dla ucznia:

Dokumenty dla nauczyciela:

Stowarzyszenie Razem Warto

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Erasmus +

Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej we współpracy m.in.z naszą szkołą,  dofinansowany przez WRPO 2014+