Realizowane projekty w naszej szkole

Staż zagraniczny w Portugalii

,,Przez Portugalię na europejski rynek pracy- wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej’’ to tytuł projektu wspófinansowanego przez program POWER ,, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
Liderem oraz beneficjentem projektu jest CWRKDiZ w Koninie ,która jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2017r. Jej celem jest szeroko rozumiane wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w osiąganiu wysokich efektów kształcenia . Do współpracy zostały zaproszone szkoły z powiatu słupeckiego, kolskiego, tureckiego oraz konińskiego. Są to: Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.
Termin realizacji projektu to :01.09.2019-31.10.2020r., budżet wynosi 148 134,00 euro.
Program wyjazdu do Portugalii obejmuje okres 3 tygodni w miejscowości Balceros.  https://www.youtube.com/watch?v=N0wh5h1-0WA Młodzież naszej szkoły , klasy Technik organizacji reklamy oraz Technik Logistyk odbędą praktyki w lokalnych firmach.Przed wyjazdem będą uczestniczyć w 30godzinnym kursie j. angielskiego, 10 godzinnym kursie portugalskiego, otrzymają również 8 godzinne wsparcie pedagogiczne.
Termin praktyk to 16.03.2020-3.04.2020r.
Wszelkie informacje udziela koordynator szkolny ZSE w Słupcy – p.Joanna Gałan

Zgoda rodzica RODO

Regulamin Rekrutacji

formularz zgłoszeniowy_

 

Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” realizowany będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego  od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Dokumenty dla ucznia:

Dokumenty dla nauczyciela:

Stowarzyszenie Razem Warto

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Erasmus +

Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej we współpracy m.in.z naszą szkołą,  dofinansowany przez WRPO 2014+