Kategoria: Szkolny Ośrodek Karier

ZAWÓD: RZECZNIK PRAW KONSUMENTA

W czerwcu w naszej szkole odbył się cykl spotkań z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich w zawodach: technik spedytor, technik organizacji reklamy oraz technik logistyk. Celem spotkania było  poznanie zadań Rzecznika Praw Konsumenta oraz poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach […]

Czytaj więcej →

REKRUTACJA NA KURSY- PROJEKT AKADEMIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W POWIECIE SŁUPECKIM

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy dla uczniów ZSE w Słupcy w ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00.   Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na kursy dla uczniów w ramach projektu pn.„ […]

Czytaj więcej →

EKONOMIK MA FINALISTKĘ ! – OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI- BLOK B

Lidia Majchrzak uczennica klasy II a (technik ekonomista) uzyskała tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, […]

Czytaj więcej →

POLITECHNIKA POZNAŃSKA: SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG-OFERTY PRACY/STAŻY/PRAKTYK

Drodzy Uczniowie, w ramach udziału w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” macie możliwość skorzystania z SYSTEMU.ZAWODOWCY.ORG. System to kompleksowe rozwiązanie, które łączy potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego. Poprzez zarejestrowanie się w systemie i założenie profilu macie możliwość  znalezienia m.in. praktyk, staży, pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Użytkownicy mogą […]

Czytaj więcej →

SUKCES UCZNIÓW EKONOMIKA NA OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – BLOK B

Dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 uczniowie EKONOMIKA Lidia Majchrzak z klasy II a (technik ekonomista), Adrian Nowak z klasy II a (technik ekonomista), Wiktor Pera z klasy I l (technik logistyk) brali udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B. Eliminacje okręgowe zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów […]

Czytaj więcej →