OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA rok szkolny 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych 5 letniego technikum na rok szkolny 2022_2023_ZSE_SŁUPCA

Zarządzenie 12 Komisja Rekrutacyjna na 2022_2023

NABÓR TERMINY – rekrutacja 2022_2023

TERMINY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2022/2023 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych pięcioletniego technikum

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2022/2023 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych pięcioletniego technikum – szczegóły w Regulaminie rekrutacji”  w zakładce “DLA KANDYDATA”

I  L TECHNIK LOGISTYK  

klasa mundurowa

policyjna*

przedmiot rozszerzony 

geografia lub matematyka

  30 uczniów
I S TECHNIK SPEDYTOR
klasa mundurowa

policyjna*

przedmiot rozszerzony 

geografia 

30 uczniów
I A TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

klasa z innowacją pedagogiczną “Business English z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego” **

przedmiot rozszerzony 

matematyka 

30 uczniów
I R TECHNIK REKLAMY  

klasa z innowacją pedagogiczną “Fotografia i wideofilmowanie”***

przedmiot rozszerzony

język polski lub język angielski

30 uczniów
I Ż TECHNIK ŻYWIENIA                  I USŁUG GASTRONOMICZNYCH klasa z innowacją pedagogiczną

“Sztuka zdobienia potraw”****

przedmiot rozszerzony

biologia lub język angielski

30 uczniów

 

* TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK SPEDYTOR 

klasa mundurowa – policyjna 

Uczniowie zapoznają się z podstawami wiedzy prawnej, poznają psychiczne i fizyczne aspekty pracy w policji; nabędą takich kompetencji i umiejętności pracy w każdym zawodzie jak: właściwa postawa społeczna, obywatelska i patriotyczna oraz odpowiedzialność, dyscyplina, praca pod presją czasu/ w stresie, praca w grupie, planowanie, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Zasadnicze tematy, istotne dla realizacji założeń klasy policyjnej poruszane będą na zajęciach ogólnokształcących ujętych w ramowym planie nauczania rozszerzonych o innowacje pedagogiczne zawierające treści takie jak:

 1. wiedza o społeczeństwie: prawo jako system normatywny, funkcje prawa, znaczenie kodyfikacji, geneza praw człowieka, pojęcie normy prawnej i przepisu prawnego;
 2. edukacja dla bezpieczeństwa: system obronności państwa, ochrona ludności, obrona cywilna, zagrożenia naturalne i w czasie wojny, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy, planowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, rozpoznawanie sygnałów alarmowania ludności;
 3. wychowanie fizyczne: tor policyjny, zajęcia pływackie, ścianka wspinaczkowa, salka fitness;
 4. doradztwo zawodowe: mocne i słabe strony, autoprezentacja, kompetencje społeczne, motywacja, ścieżka kariery.

Ponadto uczniowie w ramach edukacji policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy zostaną zapoznani z następującymi blokami tematycznymi:

 • wiedza o państwie i policji,
 • elementy działań prewencyjnych,
 • zagadnienia z zakresu kryminalistyki, zagadnienia ruchu drogowego, wstęp do prawoznawstwa,
 • psychologiczno – etyczne aspekty działań policyjnych,
 • dowód w procesie karnym,
 • prawa i obowiązki pokrzywdzonego/ podejrzanego/ oskarżonego i świadka,
 • odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa,
 • musztra,
 • Tradycje Policji,
 • Zawód policjanta – powołanie i służba.

Dodatkowo uczniowie odbędą następujące zajęcia i zdobędą takie umiejętności jak:

 • strzelectwo sportowe,
 • techniki samoobrony/ techniki interwencyjne i sztuki walki,
 • zajęcia z żeglarstwa.

Uczniowie mają zaplanowany udział w zawodach i turniejach sportowych, udział w konkursach tematycznych, udział w akcjach związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa, udział w akcjach wolontariatu, w grach terenowych, w akcjach o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie będą uczestniczyli w uroczystościach państwowych i Święcie Policji oraz demonstrowali swoje umiejętności w mundurze podczas spotkań z rodzicami oraz podczas lokalnych i szkolnych uroczystości.

 

 

* * TECHNIK EKONOMISTA/ TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Klasa z innowacją pedagogiczną “Bussines English i język hiszpański w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego”

Uczniowie skoncentrują się nie tylko na praktycznej znajomości języka angielskiego w obszarach takich jak wymowa, gramatyka, słownictwo, komunikacja werbalna, pisanie w języku angielskim, ale przede wszystkim nabędą niezbędnych umiejętności do pracy poprzez szkolenie specjalnościowe koncentrujące się na wykorzystaniu języka angielskiego do pracy w środowisku międzynarodowym w obszarze ekonomii, rachunkowości, i finansów. Rozwinięte zostaną umiejętności takie jak język angielski w negocjacjach, techniki tłumaczeniowe, korespondencja biznesowa oraz prezentacje biznesowe.

Dodatkowo innowacja zakłada naukę dwóch innych języków obcych od podstaw tj. języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo niezbędne do codziennej pracy przy obsłudze klienta obcojęzycznego m.in. nauczą się prowadzić rozmowy telefoniczne z klientami, tworzyć proste formy wypowiedzi, a także rozwiązywać pojawiające się problemy przy użyciu języka hiszpańskiego.

 

*** TECHNIK REKLAMY 

klasa z innowacją pedagogiczną “Fotografia i wideofilmowanie”

Uczniowie w ramach kierunku technik reklamy będą mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z socjologią, psychologią społeczną, jak również zdobyć niezbędne wiadomości z obszaru mass mediów, projektowania graficznego oraz redagowania tekstów.

Realizując zajęcia z innowacją fotografia i wideofilmowanie mogą oczekiwać zajęć skupiających się na poznaniu historii filmu oraz fotografii. Zapoznają się także z całym szeregiem różnych technik fotograficznych, jak również rozwijać swoje umiejętności w zakresie realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych. W ramach zajęć przewidziana jest również nauka filmowania i obsługi drona.

Oprócz tego uczniowie poznają techniki fotografii studyjnej, reklamowej czy przyrodniczej, grafiki animacyjnej czy fotografii ilustracyjnej i filmowej. Oferta zajęć jest zróżnicowana, zatem bez problemu każdy dopasuje je do swoich zainteresowań!

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania graficznego
 • znajomości historii filmu i fotografii
 • dysponowania specjalistyczną wiedzą dotyczącą technik fotograficznych
 • realizowania projektów telewizyjnych oraz filmowych (produkcji, czyli nagrywanie filmu i postprodukcja, czyli obróbki filmu)
 • filmowania i obsługi drona
 • marketingu, aby skutecznie pozyskiwać klientów na filmy ślubne i/lub reklamowe.
 • znajomości zagadnień z obszaru mass mediów, socjologii, psychologii społecznej
 • projektowania kampanii reklamowych

Innowacja pedagogiczna – fotografowanie i videofilmowanie

Fotograf to osoba zajmująca się fotografią — zarówno hobbystycznie, jak i profesjonalnie. Obecne techniki fotografii pozwalają znacznie większej ilości osób spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki. Fotografia to nie tylko puste hobby, na które wydaje się każde wolne pieniądze. To przede wszystkim bardzo rozwijające zajęcie zmieniające sposób patrzenia na świat, kształtujące wrażliwość i cechy charakteru.  Fotografia uczy patrzenia na świat. Dzięki niej dostrzegamy rzeczy, których nie zaobserwowalibyśmy bez przyciśnięcia spustu migawki. Otwiera oczy na to, co dzieje się dookoła nas, zaczynamy inaczej patrzeć nawet na najdrobniejsze szczegóły. Fotografia ma bardzo dużą moc przekazu.

Filmowanie/videofilmowanie, jak każde rzemiosło czy też sztuka, wymaga odpowiedniej techniki. Istnieje cały zbiór zasad oraz technik wykorzystywanych podczas filmowania, które powinien poznać każdy początkujący amator kręcenia filmów. Panoramowanie to jedna z najpopularniejszych i często również nadużywanych technik filmowych. Jest ona najprostsza do nauczenia się i przy odpowiednim wykorzystaniu jest niezwykle przydatna. Polega na ruchu kamery w lewo/prawo dokładnie w taki sposób, by pokazywać widzowi coraz to więcej danej lokacji czy też sceny. Technika ta bywa przydatna podczas śledzenia ruchomych obiektów – chociażby jadącego samochodu. Doskonale można ją wykorzystać także podczas kręcenia scen krajobrazowych – dzięki temu w scenie zawartych będzie o wiele więcej szczegółów.

Tiltowanie jest analogiczną techniką filmowania do panoramowania. Ruch kamery jest w zasadzie bardzo podobny – różni się od panoramowania kierunkiem, w którym zmierza kamera – góra/dół. Jest to ciekawy zabieg, szczególnie przydatny podczas filmowania detali obiektów takich, jak fasady budynków czy też elementy ciała/ubioru. Możliwości są nieograniczone. Technikę tą umiłował sobie Steven Spielberg, a jej doskonałe przykłady możesz zobaczyć w kultowej już „Liście Schindlera”.

Bardzo popularna technika, używana niemal w każdej produkcji filmowej z udziałem aktorów. Praktycznie wszystkie sceny, w których pojawia się dialog, zostają przedstawione w planie uwzględniającym technikę over the shoulder. Jest to technika, podczas której umiejscawiamy kadr nad ramieniem postaci i pokazujemy przez to akcję z jej perspektywy. Doskonale sprawdza się ona w dialogach, musimy jednak pamiętać, by nie łamać osi (filmować bohaterów jedynie po jednej stronie osi). 

 

**** TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów.

Usługa gastronomiczna –  polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, np. w restauracji.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 2, 3 i 4)/technik organizacji  usług gastronomicznych (klasa 1) – Symbol cyfrowy zawodu 343404

Technik organizacji  usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi – te wszystkie miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Technik organizacji usług gastronomicznych odpowiada między innymi za:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocenianie jakości produktów,
 • przechowywanie żywności,
 • obróbkę produktów i przygotowanie stanowiska pracy,
 • obsługę sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawanie dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności,
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywanie usług gastronomicznych,
 • ekspedycje potraw i napojów.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik organizacji  usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce  i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

1.HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

2.HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

      Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii,
 • Podstawy gastronomii,
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • Technologia gastronomiczna,
 • Zasady żywienia człowieka,
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej,
 • Podstawy żywienia dietetycznego,
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe,
 • Język obcy w gastronomii.

      Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Pracownia technologii gastronomicznej,
 • Informatyka w gastronomii,
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta,
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii.

      Praktyka zawodowa –  klasa 3 i 4  –  280 godzin

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

Biologia lub język angielski

Praca zawodowa

Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą (restauracje wolnostojące i przyhotelowe,  zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług,  inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską). Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dokumenty

 • podstawa programowa (2019) – kwalifikacje 02; HGT.12

klasa z innowacją pedagogiczną “Sztuka zdobienia potraw”

Garnirowanie rozwinięto w Azji, a jej prawdziwymi mistrzami są Chińczycy i Japończycy. Potrawy zaczęto dekorować tutaj już w VII wieku, za czasów dynastii Tang. Wykrawane warzywa i owoce zdobiące stoły były swoistym podziękowaniem za dary przyrody. W późniejszym czasie dekorowanie potraw i naczyń nazwano z języka francuskiego garnirowaniem, a używane do tego celu dodatki – garnirunkiem.

Mówi się, że jest to prawdziwa sztuka, która w sposób wizualny podnosi smak potrawy. Specjaliści przekonują, że nawet prosto udekorowane danie smakuje znacznie lepiej niż w wersji podstawowej, bez upiększających dodatków. Cały sekret polega na pobudzaniu trzech zmysłów człowieka: wzroku, zapachu i smaku.

Do zdobienia najczęściej wykorzystywane są (choć nie jest to regułą) pomidory, kolorowe papryki, marchewki, rzodkiewki, pietruszki, ogórki, cebula i por. Warzywami dopełniającymi całości obrazu jest  sałata, koper i nać pietruszki, szczypior, czy liście bazylii. Sztuka dekorowania potraw, choć może wydawać się skomplikowana, wcale taka nie jest. Jeśli ktoś zechce się jej nauczyć, to bez większego problemu znajdzie w sprzedaży wiele przydatnych akcesoriów takich noże o różnych kształtach ostrzy, łopatki, obieraki, przyrządy do wydrążania gniazd nasiennych, nożyczki, a także specjalne zestawy do modelowania warzyw i owoców.

Carving to sztuka, która znana była już w starożytności w krajach dalekiego wschodu. Natomiast obecnie przywędrowała również do Europy i ostatnimi czasy stała się popularna w Polsce. Carving polega na rzeźbieniu nożami w owocach i warzywach. Po raz pierwszy do Polski ta metoda wykonywania rzeźb trafiła kilkanaście lat temu. Obecnie rzeźby z owoców i warzyw stanowią ozdoby na biesiadnych i weselnych stołach lub hotelach. Każdy może nabyć taką umiejętność, pod warunkiem, że będzie stosował odpowiednie narzędzia.

 

NASZE MOCNE STRONY

 • 97 LAT TRADYCJI
 • SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW DLA NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE 2022,2021, 2020, 2019
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH
 • WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 • SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
 • ZAJĘCIA W CIEMNI FORTOGRAFICZNEJ
 • ZAJĘCIA SPORTOWE W TYM STRZELECTWO, PŁYWANIE, SAMOOBRONA
 • SALKA FITNESS
 • LIGII PRZEDMIOTOWE W RAMACH PROGRAMU “CYFROWA WIELKOPOLSKA 202@”
 • LABORATORIA I STAŻE NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ W RAMACH PROJEKTU “CZAS ZAWODOWCÓW BIS”
 • PROJEKT “ROZWÓJ ZAWODOWY UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1”
 • PRAKTYKI ZAGRANICZNE W PORTUGALII I HISZPANII W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +

 

A PRZEDE WSZYSTKIM OFERUJEMY – MIŁĄ ATMOSFERĘ UCZENIA SIĘ I ROZWOJU!

KANDYDACIE – WYBÓR JEST PROSTY BO  ….         EKONOMIK – TO STRZAŁ W “10”

 

SUKCESY SZKOŁY      2022-2017

 

 • TYTUŁ “WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU 2021” 
 • “SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2021 – TYTUŁ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW 2022 dla najlepszych techników w Polsce (17 miejsce w Wielkopolsce)

 

 • Lidia Majchrzak (2021) i Natalia Król (2020) – tytuł Finalisty ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
 • Uczennica Ekonomika została laureatką w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych “Anioły 2021” 
 • “Dzisiaj każdy może być bohaterem” – laureatką uczennic Ekonomika
 • Ekologiczny Ekonomik – ZSE laureatem V edycji konkursu “Edukujemy – Pomagamy”
 • Udział w 45. Olimpiadzie Języka angielskiego
 • Liga geograficzna “Geonomik” Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 
 • Sukces uczennicy w konkursie “Dbajmy o czystość powietrza”
 • Liga angielska Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 
 • Udział Ekonomika w akcji “Szkoła do Hymnu”;  “Dyktando Niepodległości”
 • Ekonomik w akcji “Szkoła demokracji”
 • Wicemistrzostwo Powiatu Dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych
 • II miejsce we współzawodnictwie sportowym  szkół Powiatu Słupeckiego 
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2021 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2020 dla najlepszych techników w Polsce
 • Srebrna Tarcza Perspektyw 2019 dla najlepszych techników w Polsce
 • Brązowa Tarcza Perspektyw 2018 dla najlepszych techników w Polsce
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2020
 • I miejsce w Powiecie Słupeckim w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Szkoła na Medal” – „Szkoła Przyjazna Uczniom 2018”
 • Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich 2018
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Singing” 2019
 • Finaliści w Wielkopolskim Konkursie Matematycznym „Supermatematyk” 2018
 • Finalistka w Olimpiadzie Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2019
 • I i III miejsce w ligach przedmiotowych z języka angielskiego, matematyki i fizyki – ligi rozgrywane w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska 2020”
 • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w pchnięciu kulą 2019
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej „Licealiada 2018/2019”
 • VI miejsce w województwie w interaktywnym konkursie Maks Matematyczny 2018
 • I i III miejsce w Lidze Strzeleckiej z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • II miejsce w Drużynowych Zawodach Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego 2018
 • III miejsce na Festiwalu Piosenki Miłosnej Września 2018
 • Medal dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy za zasługi dla Ligii Obrony Kraju 2018
 • II miejsce w turnieju drużynowym w konkurencji karabinek sportowy 2018
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • Mistrzostwo Rejonu Konińskiego w Piłce Siatkowej Chłopców „Licealiada 2017/2018”
 • II miejsce w Konkursie fotograficznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2017
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej 2017

ZAJĘCIA DODATKOWE

języki obce, koło taneczne, zajęcia sportowe w tym basen, strzelectwo, samoobrona,  ligi przedmiotowe: j. angielski, matematyka, fizyka, historia, Klub Wolontariusza, Klub Reklamomaniaków

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Ekonomiczno – Społeczny w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu