TECHNIK REKLAMY- symbol zawodu 333907

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie …

Reklama  oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości,  praw i zobowiązań.

Technik reklamy – Symbol cyfrowy zawodu 333907

Technik  reklamy –  analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

Zadania technika reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

W wyniku realizacji programu absolwent technikum w zawodzie technik reklamy potrafi:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • stworzyć przekaz reklamowy,
 • stworzyć reklamę,
 • wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzać małymi zespołami,
 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

 

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową :

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • opracować strategię komunikacji marki,
 • opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
 • wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
 • sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
 • planować i realizować badania reklamy,
 • określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania  i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik reklamy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki  2 egzaminy z zakresu kwalifikacji:

 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

 PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy reklamy,
 • Przekaz i komunikat w reklamie,
 • Strategia w reklamie,
 • Kreacja w reklamie,
 • Język obcy w reklamie.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Strategia w reklamie,
 • Kreacja w reklamie,
 • Produkcja reklamy,
 • Planowanie kampanii reklamowej,
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Praktyka zawodowa – klasa 3 i 4

Oferta edukacyjna

 • kształcenie w technikum
 • czas trwania nauki:  5 lat (od 2019 roku)
 • języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

Język angielski, geografia

Praca zawodowa

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy jest przygotowanie uczących się do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się  do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia  własnych umiejętności zawodowych.

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Technik reklamy może znaleźć pracę w:

 • firmach w dziale marketingu,
 • w agencjach reklamowych,
 • może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Dokumenty

 • podstawa programowa (2019) – technik reklamy – kwalifikacje PGF.07; PGF.08
 • wykaz podręczników

 

Innowacja pedagogiczna – fotografowanie i videofilmowanie

Fotograf to osoba zajmująca się fotografią — zarówno hobbystycznie, jak i profesjonalnie. Obecne techniki fotografii pozwalają znacznie większej ilości osób spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki. Fotografia to nie tylko puste hobby, na które wydaje się każde wolne pieniądze. To przede wszystkim bardzo rozwijające zajęcie zmieniające sposób patrzenia na świat, kształtujące wrażliwość i cechy charakteru.  Fotografia uczy patrzenia na świat. Dzięki niej dostrzegamy rzeczy, których nie zaobserwowalibyśmy bez przyciśnięcia spustu migawki. Otwiera oczy na to, co dzieje się dookoła nas, zaczynamy inaczej patrzeć nawet na najdrobniejsze szczegóły. Fotografia ma bardzo dużą moc przekazu.

Filmowanie/videofilmowanie, jak każde rzemiosło czy też sztuka, wymaga odpowiedniej techniki. Istnieje cały zbiór zasad oraz technik wykorzystywanych podczas filmowania, które powinien poznać każdy początkujący amator kręcenia filmów. Panoramowanie to jedna z najpopularniejszych i często również nadużywanych technik filmowych. Jest ona najprostsza do nauczenia się i przy odpowiednim wykorzystaniu jest niezwykle przydatna. Polega na ruchu kamery w lewo/prawo dokładnie w taki sposób, by pokazywać widzowi coraz to więcej danej lokacji czy też sceny. Technika ta bywa przydatna podczas śledzenia ruchomych obiektów – chociażby jadącego samochodu. Doskonale można ją wykorzystać także podczas kręcenia scen krajobrazowych – dzięki temu w scenie zawartych będzie o wiele więcej szczegółów.

Tiltowanie jest analogiczną techniką filmowania do panoramowania. Ruch kamery jest w zasadzie bardzo podobny – różni się od panoramowania kierunkiem, w którym zmierza kamera – góra/dół. Jest to ciekawy zabieg, szczególnie przydatny podczas filmowania detali obiektów takich, jak fasady budynków czy też elementy ciała/ubioru. Możliwości są nieograniczone. Technikę tą umiłował sobie Steven Spielberg, a jej doskonałe przykłady możesz zobaczyć w kultowej już „Liście Schindlera”.

Bardzo popularna technika, używana niemal w każdej produkcji filmowej z udziałem aktorów. Praktycznie wszystkie sceny, w których pojawia się dialog, zostają przedstawione w planie uwzględniającym technikę over the shoulder. Jest to technika, podczas której umiejscawiamy kadr nad ramieniem postaci i pokazujemy przez to akcję z jej perspektywy. Doskonale sprawdza się ona w dialogach, musimy jednak pamiętać, by nie łamać osi (filmować bohaterów jedynie po jednej stronie osi).