Wolontariat

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy powołane jest  SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU  od 2010 roku. Motto kierujące naszymi działaniami jest bardzo proste – ”Nic nie muszę, ale chcę.”

 

Celem naszego wolontariatu jest nie tylko udzielanie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym jej i propagowanie postawy bezinteresownej troski o drugiego człowieka. Ważne dla nas jest to, by rozwijać wrażliwość uczniów na życie społeczne, łączyć ludzi chętnych do pomocy na rzecz innych z odpowiednimi organizacjami i instytucjami oraz wyzwalać chęci do działania. Umożliwiamy także uczniom zdobycie doświadczenia przydatnego w późniejszej pracy poprzez dawanie szansy indywidualnego rozwoju, nabywania określonych umiejętności, realizacji własnych zainteresowań oraz ukazywanie specyfiki pracy w przeróżnych instytucjach. Współpracujemy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, „Caritas” przy kościele, Domem dziecka w Kórniku, świetlicą socjoterapeutyczną, przedszkolem, żłobkiem oraz szpitalem.

 

Oprócz pomocy stałej, organizujemy wiele imprez okolicznościowych, profilaktycznych. Są to np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  przedświąteczna zbiórka żywności, odzieży, artykułów szkolnych, zabawek „Dzień bez Tytoniu”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „5 razy dziennie warzywa i owoce”.

 

Umożliwiamy także młodym ludziom udział w wielu warsztatach i szkoleniach. Nasi wolontariusze brali udział m.in. w szkoleniu zorganizowanym przez EURO –EDUKATOR. Z każdym dniem nasze doświadczenie pogłębia się, staramy się bowiem o rozwój naszych kompetencji, kontaktów i dokonań. Potrzebujemy ludzi gotowych do działania i wykazujących się inicjatywą. Zapraszamy do nas wszystkich – zarówno tych, którzy pomocy potrzebują, jak i tych, którzy chcą jej udzielać.

 

Nasi wolontariusze biorą udział we wspaniałej przygodzie- stają przed nowymi wyzwaniami, a jednocześnie mają okazję do zawarcia nowych znajomości, rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń. Bycie jedną z osób Szkolnego Koła Wolontariatu daje zawsze wiele satysfakcji. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, którzy czują, że praca wolontariusza to coś dla nich i razem z nami chcą zrobić coś dobrego dla innych. Czekam na was w gabinecie pedagoga szkolnego to okazja do rozmowy i wspólnego działania.

 

Przekonaj się, że warto!