Dokumenty szkoły

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY

procedura antymobbingowa

 

Zaktualizowany statut szkoły:

Statuty obowiązują  od 30.11.2022 r.

STATUT Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Statut_ZSE_2022

STATUT Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Statut_technikum_30_listopada_2022

STATUT Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

STATUT_LO_30.11.2022

 

Program wychowawczo – profilaktyczny:

Program wychowawczo-profilaktyczny ZSE_29.09.22

 


 


Upoważnienie do odbioru wyników:

doc pdf rtf

 

 

 


Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika:

pdf