Dokumenty szkoły

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY

procedura antymobbingowa

 

Zaktualizowany statut szkoły:

Statuty obowiązują  od 28.11.2023 r.

STATUT Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Statut_ZSE_28_listopada_2023

STATUT Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Statut_technikum_28_listopada_2023

STATUT Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

STATUT_LO_28_listopada_2023

 

Program wychowawczo – profilaktyczny:

Program wychowawczo – profilaktyczny 2023-2024

Standardy ochrony małoletnich w ZSE w Słupcy:

Standardy Ochrony Małoletnich w ZSE w Słupcy

Warunki i sposób organizowania nauki religii w ZSE w Słupcy:

Warunki i sposób organizowania nauki religii w ZSE


 


Upoważnienie do odbioru wyników:

doc pdf rtf

 

 

 


Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika:

pdf