Dokumenty szkoły

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/22

 

Formy i środki komunikacji:

Formy i środki kontaktu w czasie nauczania zdalnego

Formy oceniania podczas zdalnego nauczania:

 

 

Zaktualizowany statut szkoły:

Statut ZSE Słupca 2019-2020

Program wychowawczo – profilaktyczny:

Program wych-profilaktyczny 2021-2022

Warunki ubezpieczenia:

Zal1_OWU_NNW_Szkolne (1)

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy zakres ubezpieczenia

Tabela_procentowego_trwalego_uszczerbku_na_zdrowiu (1)

OWU_NNW_Szkolne_IV_RODO (2)


 


Upoważnienie do odbioru wyników:

doc pdf rtf

 

 

 


Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika:

pdf