Patron szkoły – Maksymilian Jackowski

Maksymilian Jackowski urodził się 11 października 1815 r. w Słupi (pow. śremski). Był synem drobnego dzierżawcy folwarku. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął gospodarowanie na folwarku ojca. Przeszedł gruntowną praktykę rolniczą w Turwi (pow. Kościański) pod kierunkiem Dezyderego Chłapowskiego. W 1842 r. udał się na Podole, gdzie dzierżawił dwa folwarki. Tam, w 1843 ożenił się z Marią Lichtneker. W 1850 r. wrócił do Wielkopolski z żoną, synem – Mieczysławem i córką – Józefą. Osiadł w Pomarzanowicach (pow. średzki), gdzie po kilku latach przyszedł na świat jeszcze jeden syn, Tadeusz.

Jackowski miał żyłkę społeczną. Uczestniczył w zebraniach powiatowych towarzystw rolniczych, które były źródłem zorganizowanej, zbiorowej nauki postępu rolniczego i obrony interesów ekonomicznych.
W okresie ożywienia politycznego i kulturalnego, od 1857 roku, ziemianie poznańscy połączyli szereg powiatowych towarzystw rolniczych w jedno sfederowane Centralne Towarzystwo Gospodarcze. W lutym 1861 roku Jackowski wziął udział w obradach organizacyjnych tego towarzystwa.

W 1863 roku wybuchło w Królestwie powstanie. Jackowski za swoją działalność został uwięziony przez policję pruską. W grudniu 1864 roku, po ułaskawieniu wrócił do Pomarzanowic i całkowicie poświęcił się działalności społecznej. W 1865 r. został wybrany do zarządu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w charakterze sekretarza generalnego. Prowadził aktywną działalność publicystyczną. Pisywał w ,,Ziemianinie”, organie prasowym Towarzystwa Gospodarczego, ,,Dzienniku Poznańskim”, wydawał broszury o tematyce rolniczej i patriotycznej.
W 1873 r. podczas Walnego Zebrania Centralnego Towarzystwa Gospodarczego powierzona mu została funkcja organizacji i instruktażu kółek rolniczych. Jackowski został ich patronem. Wciągu pierwszego roku działalności organizacyjnej i instruktażowej Jackowskiego przybyło 18 nowych kółek. Prasa polska dość szeroko rozpisywała się o działalności kółek i o ich patronie. Zaczęto zwracać się do niego z innych dzielnic Polski z prośbą o wskazówki i o rady.

Jackowski był nieustannie w rozjazdach, czy to w celu zakładania nowych kółek, czy reorganizacji starych, źle funkcjonujących. Nawet po przekroczeniu osiemdziesiątki nie zrezygnował z czynnej działalności patronackiej. Od listopada 1885 r. Jackowski zamieszkał na stałe w Poznaniu. Gospodarstwo w Pomarzanowicach objął syn Tadeusz.

Zainicjowane przez Jackowskiego zjazdy odegrały nie tylko rolę organizacyjną, ale miały też poważne znaczenie narodowo – polityczne.

U schyłku XIX wieku Jackowski był w Poznańskim wielkim autorytetem, symbolem ,,prac organicznych”. W trakcie organizowanych wieców, demonstracji, obchodów historycznych zapraszany był na przewodniczącego lub “marszałka”. Brał aktywny udział w obchodach setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, przewodniczył setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej.

W 1900 r. ze względu na wiek oraz brak sił, aby sprostać zadaniom przewodniczącego, Jackowski ustąpił. Jego następcą został Józef Chłapowski.

Maksymilian Jackowski zmarł 14 stycznia 1905 r.

Agnieszka Pol

jackowski