Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Opiekun samorządu mgr Krzysztof Ratajczyk
Przewodnicząca samorządu Patrycja Szymańska
Zastępca przewodniczącego Szymon Kubacki
Skarbnik Natalia Wieczorek
Sekretarz Patrycja Woźniak