Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2019/2020

Opiekun samorządu mgr Krzysztof Ratajczyk
Przewodnicząca samorządu Patrycja Szymańska
Zastępca przewodniczącego Szymon Kubacki
Skarbnik Natalia Wieczorek
Sekretarz Patrycja Woźniak

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

  1. wrzesień
  2. październik
  3. listopad
  4. grudzień
  5. styczeń
  6. luty
  7. marzec
  8. kwiecień
  9. maj
  10. czerwiec