Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

wybory wrzesień 2021

Opiekun samorządu Marta Marciniak
Przewodniczący samorządu Mateusz Górecki
Zastępca przewodniczącego Szymon Sieczkarek
Skarbnik Adrian Nowak
Sekretarz Bartosz Walczak

Regulamin SU ZSE w Słupcy

Agnieszka Pol