Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

wybory 30 września 2022

Opiekun samorządu Marta Marciniak

Agnieszka Shpak

Przewodniczący samorządu Mateusz Górecki
Zastępca przewodniczącego Adrian Nowak
Skarbnik Eryk Ławniczak
Sekretarz Zuzanna Hyżak

Regulamin SU ZSE w Słupcy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cel główny Samorządu Uczniowskiego:

Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim uczestniczyć i czynnie je kształtować. Zadaniem ucznia jest nauczyć się organizacji zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej, w tym charytatywnej.

Plan opracowany jest tak, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.

 Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Planowanie życia i działalności ogółu uczniów.
 • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
 • Włączenie uczniów do pracyw zarządzaniu szkołą.
 • Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych: patriotyzmu, zaangażowania, gospodarności, dyscypliny i odpowiedzialności.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

 Zadania do wykonania:

 Wrzesień

 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego.
 • Dzień Chłopca – w poszczególnych klasach.
 • Udział w akcji sprzątanie świata.
 • Zwołanie Zgromadzenia Samorządów Klasowych w celu zaproponowania zmian do  statutu szkoły.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Przygotowania do Balu u Pierwszaka.
 • Udział w akcji „Talenciaki”.

Listopad

 • Organizacja Balu Pierwszaka (dwóch turach: 4 i 18 listopada).
 • Akcje charytatywne.

Grudzień

 • Szkolne i klasowe Mikołajki.
 • Zorganizowanie ,,świątecznego dnia” – np. każdy kto ubierze świąteczny element jest zwolniony z pytania.
 • Akcje charytatywne.

Styczeń

 • Pomoc SU w organizacji połowinek klas III.

Luty

 • Poczta Walentynkowa, inne propozycje.
 • Włączenie się uczniów w promocję ZSE w szkołach podstawowych.

 Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • Przywitanie wiosny.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • Pożegnanie klas IV.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Realizacja pomysłów pojawiających się na bieżąco.
 • Prowadzenie fan page SU w mediach społecznościowych.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Praca na rzecz szkoły.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

Agnieszka Pol