Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

Opiekun samorządu mgr Marta Marciniak;

mgr inż. Agnieszka Shpak

Przewodnicząca samorządu
Zastępca przewodniczącego
Skarbnik
Sekretarz

Regulamin SU ZSE w Słupcy