Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Opiekun samorządu mgr Marta Marciniak;

mgr inż. Agnieszka Shpak

Przewodnicząca samorządu Patrycja Szymańska
Zastępca przewodniczącego Szymon Kubacki
Skarbnik Julia Dębicka
Sekretarz Mateusz Górecki

Regulamin SU ZSE w Słupcy