Praktyki, laboratoria, staże

Praktyki zawodowe, laboratoria  i staże  w roku szkolnym 2020/2021

KLASA ZAWÓD LABORATORIA PRAKTYKI ZAWODOWE
II A technik ekonomista 4-31.05.2021
II B technik reklamy 1-26.03.2021
II L technik logistyk 12.10.-6.11.2020
III A technik ekonomista  

1-26.03.2021

 

III B technik organizacji reklamy 23-27.11.2020 4-31.05.2021
III L technik logistyk 22-26.03.2021 5-30.10.2020

Uwaga: Praktyki zawodowe – obowiązkowe posiadanie ubezpieczenia przez ucznia!

7.09.2020_REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 2020_2021