Historia szkoły

1925 Początki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy sięgają Szkoły Handlowej założonej 1 września 1925r. Jej założycielem był ksiądz Prałat Franciszek Szczygłowski. Właścicielem szkoły była Polska Macierz Szkolna.
1927 Przez pierwsze dwa lata słupecka handlówka była dwuklasową. Od 1 września 1927r. szkoła przekształcona została na 3-klasową Koedukacyjną Szkołę Handlową Polskiej Macierzy Szkolnej.
1928 1 września 1928r. Szkoła Handlowa rozpoczęła zajęcia dydaktyczne w “podnajętym” od Towarzystwa Syjonistycznego budynku, który stoi do dzisiaj przy ulicy Traugutta. Po nabyciu obiektu na własność szkoła przekształciła się w 4-klasowe Gimnazjum Kupieckie.
W okresie wojny działalność szkoły została zawieszona, a budynek przeznaczony został na koszary dla wojsk niemieckich.
1945 Po II wojnie światowej placówkę uruchomiono ponownie. We wrześniu 1945r. rozpoczęło naukę 193 uczniów, dla których otwarto internat żeński i męski.
1946 27 czerwca 1946r. po raz pierwszy w szkole odbyła się państwowa mała matura.
1947 Pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości odbył się 23-24 czerwca 1947r.
1953 W 1953r. szkoła zmieniła nazwę na Technikum Ekonomiczne Ministerstwa Skupu,
1959 a w 1959r. na Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej.
1968 1 września 1968r. oddano do użytku nowy budynek szkoły, a Technikum Ekonomiczne przekształciło się w Liceum Ekonomiczne.
1974 1 marca 1974r. oddana została do użytku Bursa Szkolnictwa Zawodowego.
1975 25 października 1975r. szkoła otrzymała imię Maksymiliana Jackowskiego – działacza społecznego i gospodarczego Wielkopolski, a po dwóch latach Rada Rodziców ufundowała sztandar. Kolejne lata zmieniały charakter placówki.
1978 W 1978 roku nastąpiła modernizacja kierunków kształcenia, powołano Zespół Szkół Ekonomicznych.
2009 Wiosną 2009 roku stare boisko szkolne przeobraziło się w nowoczesny obiekt sportowy „Orlik”.
2011 27 kwietnia 2011r. społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.
2012 Przez całe lata swego istnienia szkoła nie tylko poszerzała ofertę edukacyjną, ale zmieniał się również jej wizerunek – przechodziła liczne renowacje , rozbudowę i modernizacje. 30 listopada 2012r. oddano do użytku aulę szkolną, która nosi zaszczytne imię długoletniego dyrektora Tadeusza Wiśniewskiego.
2019 1.09.2019 klasa I spedytor – klasą mundurową policyjną