Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

 Komisja przedmiotów humanistycznych:
JĘZYK POLSKI
mgr Joanna Fałdzińska    mail służbowy:  jfaldzinska@zseslupca.eu
mgr Grażyna Garsztka  mail służbowy: ggarsztka@zseslupca.eu
mgr Marcin Jakóbczak mail służbowy:mjakobczak@zseslupca.eu
HISTORIA
 mgr Dorota Adamczewska   mail służbowy: dadamczewska@zseslupca.eu
 mgr Marzena Bartosik mail służbowy: mbartosik@zseslupca.eu
mgr Maciej Halaba    mail służbowy: mhalaba@zseslupca.eu
 BIBLIOTEKA/ PLASTYKA
mgr Małgorzata Ochocka  mail służbowy: mochocka@zseslupca.eu
 RELIGIA /ETYKA
mgr Sebastian Rogalski    mail służbowy: srogalski@zseslupca.eu
mgr Maciej Sławinowski  mail służbowy : mslawinowski@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
MATEMATYKA
 mgr Urszula Szymczak-Czarcińska  mail służbowy: uczarcinska@zseslupca.eu
mgr Arleta Herudzińska  mail służbowy: aherudzinska@zseslupca.eu
FIZYKA
dr Marta Benk  mail służbowy: mbenk@zseslupca.eu
 CHEMIA
mgr Ewa Rogowicz mail służbowy: erogowicz@zseslupca.eu
mgr inż. Agnieszka Shpak   mail służbowy: ashpak@zseslupca.eu
mgr Tomasz Dobrowolski mail służbowy: tdobrowolski@zseslupca.eu
GEOGRAFIA
mgr Anna Królikiewicz mail służbowy: akrolikiewicz@zseslupca.eu
 mgr Paweł Przygocki  mail służbowy: pprzygocki@zseslupca.eu
BIOLOGIA
mgr inż. Agnieszka Shpak   mail służbowy: ashpak@zseslupca.eu
INFORMATYKA
mgr Tomasz Dobrowolski mail służbowy: tdobrowolski@zseslupca.eu
mgr Paweł Nowak mail służbowy: pnowak@zseslupca.eu
 Komisja wychowania fizycznego:
 mgr Ewelina Gierałka mail służbowy: egieralka@zseslupca.eu
 mgr Krzysztof Ratajczyk  mail służbowy: kratajczyk@zseslupca.eu
 mgr Bartłomiej Zywert   mail służbowy: bzywert@zseslupca.eu
 Komisja języków obcych:
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Katarzyna Cichomska mail służbowy: kcichomska@zseslupca.eu 
mgr Karolina Rakowicz    mail służbowy: krakowicz@zseslupca.eu
mgr Paulina Ratajczak mail służbowy: pratajczak@zseslupca.eu
mgr Dorota Szczap  mail służbowy: dszczap@zseslupca.eu
mgr Edyta Żelek mail służbowy: ezelek@zseslupca.eu
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Małgorzata Adamkiewicz mail służbowy:madamkiewicz@zseslupca.eu 
mgr Ewelina Danielewicz  mail służbowy:edanielewicz@zseslupca.eu 
mgr Magdalena Jakubowska mail służbowy:mjakubowska@zseslupca.eu 
 mgr Sylwia Zawrot  mail służbowy:  szawrot@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów zawodowych:
PRZEDMIOTY GASTRONOMICZNE
mgr Katarzyna Antkowska mail służbowy:  kantkowska@zseslupca.eu
 mgr Anna Rajzner  mail służbowy:  arajzner@zseslupca.eu
PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I Z RACHUNKOWOŚCI
 mgr Sylwia Barciszewska  mail służbowy:  sbarciszewska@zseslupca.eu
mgr Henryka Pińska  mail służbowy: hpinska@zseslupca.eu
mgr Barbara Szymańska mail służbowy bszymanska@zseslupca.eu
mgr Ewa Ulatowska mail służbowy: eulatowska@zseslupca.eu
mgr Justyna Grobelna mail służbowy: jgrobelna@zseslupca.eu
PRZEDMIOTY LOGISTYCZNO – SPEDYCYJNE
 mgr Ewelina Danielewicz  mail służbowy: edanielewicz@zseslupca.eu
mgr inż. Julia Andryszak mail służbowy: jandryszak@zseslupca.eu
mgr Arkadiusz Kania  mail służbowy:  akania@zseslupca.eu 
mgr Renata Piotrowska-Woźniak  mail służbowy: rwozniak@zseslupca.eu
mgr Agnieszka Pol  mail służbowy: apol@zseslupca.eu
PRZEDMIOTY REKLAMOWE
 mgr inż. Robert Góreczny mail służbowy: rgoreczny@zseslupca.eu 
 mgr Magdalena Jakubowska  mail służbowy: mjakubowska@zseslupca.eu
 mgr Anna Rędziak  mail służbowy:aredziak@zseslupca.eu 
Artur Robak  mail służbowy:  arobak@zseslupca.eu
mgr Sylwia Zawrot  mail służbowy:  szawrot@zseslupca.eu
 mgr Aneta Gmachowska   – Pedagog/ Psycholog Szkolny – mail służbowy:  agmachowska@zseslupca.eu
dr Agnieszka Jaworska – Psycholog szkolny mail służbowy: ajaworska@zseslupca.eu
mgr Aleksandra Piotrowicz  – Pedagog specjalny  mail służbowy: apiotrowicz@zseslupca.eu

 

Agnieszka Pol