Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

 Komisja przedmiotów humanistycznych:
 mgr Dorota Adamczewska   mail służbowy: dadamczewska@zseslupca.eu
 mgr Joanna Fałdzińska    mail służbowy:  jfaldzinska@zseslupca.eu
 mgr Grażyna Garsztka  mail służbowy: ggarsztka@zseslupca.eu
 mgr Jolanta Górecka  mail służbowy: jgorecka@zseslupca.eu
 mgr Maciej Halaba    mail służbowy: mhalaba@zseslupca.eu
 mgr Małgorzata Ochocka  mail służbowy: mochocka@zseslupca.eu
 mgr Sebastian Rogalski    mail służbowy: srogalski@zseslupca.eu
 mgr Paulina Sieradzka mail sużbowy: psieradzka@zseslupca.eu
 mgr Maciej Sławinowski  mail służbowy : mslawinowski@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
 mgr Zuzanna Bylinowska  mail służbowy: zbylinowska@zseslupca.eu
 mgr Urszula Szymczak-Czarcińska  mail służbowy: uczarcinska@zseslupca.eu
 mgr Arleta Herudzińska  mail służbowy: aherudzinska@zseslupca.eu
 mgr Paweł Przygocki  mail służbowy: pprzygocki@zseslupca.eu
mgr inż. Agnieszka Shpak   mail służbowy: ashpak@zseslupca.eu
 mgr Iwona Święciochowska mail służbowy: iswieciechowska@zseslupca.eu
 mgr Joanna Wawrzon mail służbowy: jwawrzon@zseslupca.eu
 Komisja wychowania fizycznego:
 mgr Ewa Bury  mail służbowy: ebury@zseslupca.eu
 mgr Paweł Michalski mail służbowy: pmichalski@zseslupca.eu
 mgr Krzysztof Ratajczyk  mail służbowy: kratajczyk@zseslupca.eu
 mgr Bartłomiej Zywert   mail służbowy: bzywert@zseslupca.eu
 Komisja języków obcych:
 mgr Joanna Gałan  mail służbowy: jgalan@zseslupca.eu
 mgr Marta Grabarska mail służbowy: mgrabarska@zseslupca.eu
 mgr Marta Marciniak  mail służbowy: mmarciniak@zseslupca.eu
 mgr Karolina Rakowicz    mail służbowy: krakowicz@zseslupca.eu
 mgr Dorota Szczap  mail służbowy: dszczap@zseslupca.eu
 mgr Anita Wyrozumialska mail służbowy: awyrozumialska@zseslupca.eu
 mgr Sylwia Zawrot  mail służbowy:  szawrot@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów zawodowych:
 mgr Wioletta Adamczewska  mail służbowy:  wadamczewska@zseslupca.eu
 mgr Sylwia Barciszewska  mail służbowy:  sbarciszewska@zseslupca.eu
 mgr Ewelina Danielewicz  mail służbowy: edanielewicz@zseslupca.eu
 mgr inż. Robert Góreczny mail służbowy: rgoreczny@zseslupca.eu 
 mgr Magdalena Jakubowska  mail służbowy: mjakubowska@zseslupca.eu
 mgr Arkadiusz Kania  mail służbowy:  akania@zseslupca.eu  
 mgr Henryka Pińska     mail służbowy: hpinska@zseslupca.eu
 mgr Renata Piotrowska-Woźniak  mail służbowy: rwozniak@zseslupca.eu
 mgr Agnieszka Pol  mail służbowy: apol@zseslupca.eu
 Mateusz Półrolniczak mail służbowy: mpolrolniczak@zseslupca.eu
 mgr Zofia Majewska – Pułról mail służbowy: zpolrol@zseslupca.eu
 mgr Alina Raczkowska    mail służbowy:  araczkowska@zseslupca.eu
 mgr Anna Rajzner  mail służbowy:  arajzner@zseslupca.eu
  Artur Robak  mail służbowy:  arobak@zseslupca.eu
  dr Robert Rogaczewski mail służbowy: rrogaczewski@zseslupca.eu
 mgr Ewa Ulatowska  mail służbowy:  eulatowska@zseslupca.eu
 Pedagog szkolny
 mgr Aneta Gmachowska  mail służbowy:  agmachowska@zseslupca.eu