Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

 Komisja przedmiotów humanistycznych:
 mgr Dorota Adamczewska   mail służbowy: dadamczewska@zseslupca.eu
 mgr Marzena Bartosik mail służbowy: mbartosik@zseslupca.eu
 mgr Joanna Fałdzińska    mail służbowy:  jfaldzinska@zseslupca.eu
 mgr Grażyna Garsztka  mail służbowy: ggarsztka@zseslupca.eu
 mgr Maciej Halaba    mail służbowy: mhalaba@zseslupca.eu
 mgr Małgorzata Ochocka  mail służbowy: mochocka@zseslupca.eu
 mgr Sebastian Rogalski    mail służbowy: srogalski@zseslupca.eu
 mgr Paulina Sieradzka mail sużbowy: psieradzka@zseslupca.eu
 mgr Maciej Sławinowski  mail służbowy : mslawinowski@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
 mgr Zuzanna Bylinowska  mail służbowy: zbylinowska@zseslupca.eu
 mgr Urszula Szymczak-Czarcińska  mail służbowy: uczarcinska@zseslupca.eu
mgr Tomasz Dobrowolski mail służbowy: tdobrowolski@zseslupca.eu
 mgr Arleta Herudzińska  mail służbowy: aherudzinska@zseslupca.eu
 mgr Paweł Przygocki  mail służbowy: pprzygocki@zseslupca.eu
mgr inż. Agnieszka Shpak   mail służbowy: ashpak@zseslupca.eu
 Komisja wychowania fizycznego:
 mgr Ewa Bury  mail służbowy: ebury@zseslupca.eu
 mgr Radosław Napierała mail służbowy: rnapierala@zseslupca.eu
 mgr Krzysztof Ratajczyk  mail służbowy: kratajczyk@zseslupca.eu
 mgr Bartłomiej Zywert   mail służbowy: bzywert@zseslupca.eu
 Komisja języków obcych:
 mgr Klaudia Balcerzak mail służbowy: kbalcerzak@zseslupca.eu
mgr Katarzyna Cichomska mail służbowy: kcichomska@zseslupca.eu
mgr Joanna Gałan  mail służbowy: jgalan@zseslupca.eu
 mgr Karolina Rakowicz    mail służbowy: krakowicz@zseslupca.eu
mgr Agata Małolepsza mail służbowy: amalolepsza@zseslupca.eu
mgr Marta Marciniak mail służbowy: mmarciniak@zseslupca.eu
 mgr Dorota Szczap  mail służbowy: dszczap@zseslupca.eu
 mgr Sylwia Zawrot  mail służbowy:  szawrot@zseslupca.eu
 Komisja przedmiotów zawodowych:
 mgr Sylwia Barciszewska  mail służbowy:  sbarciszewska@zseslupca.eu
 mgr Katarzyna Cieślewicz mail służbowy: kcieslewicz@zseslupca.eu
 mgr Ewelina Danielewicz  mail służbowy: edanielewicz@zseslupca.eu
 mgr inż. Robert Góreczny mail służbowy: rgoreczny@zseslupca.eu 
 mgr Magdalena Jakubowska  mail służbowy: mjakubowska@zseslupca.eu
 mgr Arkadiusz Kania  mail służbowy:  akania@zseslupca.eu  
 mgr Henryka Pińska     mail służbowy: hpinska@zseslupca.eu
 mgr Renata Piotrowska-Woźniak  mail służbowy: rwozniak@zseslupca.eu
 mgr Agnieszka Pol  mail służbowy: apol@zseslupca.eu
 mgr Zofia Majewska – Pułról mail służbowy: zpolrol@zseslupca.eu
 mgr Anna Rajzner  mail służbowy:  arajzner@zseslupca.eu
 mgr Anna Rędziak mail służbowy:  aredziak@zseslupca.eu
 Artur Robak  mail służbowy:  arobak@zseslupca.eu
 mgr Ewa Ulatowska  mail służbowy:  eulatowska@zseslupca.eu
 mgr Aneta Gmachowska   – Pedagog Szkolny – mail służbowy:  agmachowska@zseslupca.eu
mgr Aleksandra Piotrowicz  – Nauczyciel wspomagający – mail służbowy: apiotrowicz@zseslupca.eu
Anita Nowak – Asystent ucznia niepełnosprawnego

 

Agnieszka Pol