Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa I L – technik logistyk – mgr Grażyna Garsztka

Klasa I S – technik spedytor – mgr Anna Rajzner

Klasa I R – technik reklamy – mgr Sylwia Zawrot

Klasa I A – technik ekonomista / technik rachunkowości – mgr Zuzanna Bylinowska

 

Klasa II L -technik logistyk – mgr Magdalena Jakubowska

Klasa II S -technik spedytor –  mgr Dorota Szczap

Klasa II R – technik reklamy – mgr Marta Marciniak

 

Klasa  III R-  technik reklamy – mgr Joanna Gałan

Klasa III S–  technik spedytor –  mgr Krzysztof Ratajczyk

Klasa III Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych –  mgr inż. Agnieszka Shpak

 

Klasa III A – technik ekonomista – mgr Anna Rędziak

Klasa III B – technik organizacji reklamy – mgr Bartłomiej Zywert

Klasa III L – technik logistyk – mgr Henryka Pińska

 

Klasa IV A – technik ekonomista –  mgr Ewelina Danielewicz

Klasa IV B – technik organizacji reklamy – mgr Arleta Herudzińska

Klasa IV L – technik logistyk – mgr Joanna Fałdzińska