Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa IL 1 – technik logistyk 1  – mgr Marcin Jakóbczak

Klasa IL 2- technik logistyk 2 – mgr Marzena Bartosik

Klasa I S – technik spedytor – mgr Anna Królikiewicz

Klasa I R – technik reklamy – mgr Urszula Szymczak – Czarcińska

Klasa I W – technik spedytor/ technik reklamy – mgr Edyta Żelek

Klasa I A – technik ekonomista/technik rachunkowości – mgr Barbara Szymańska

Klasa I Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych – mgr Katarzyna Antkowska 

 

Klasa II L – technik logistyk – mgr Arleta Herudzińska

Klasa II S – technik spedytor – mgr Anna Rajzner

Klasa II R – technik reklamy – mgr Sylwia Zawrot

Klasa II A – technik ekonomista / technik rachunkowości – mgr Zuzanna Bylinowska

 

Klasa III L -technik logistyk – mgr Magdalena Jakubowska

Klasa III S -technik spedytor –  mgr Dorota Szczap

Klasa III R – technik reklamy – mgr Marta Marciniak

 

Klasa  IV R-  technik reklamy – mgr Katarzyna Cichomska

Klasa IV S–  technik spedytor –  mgr Krzysztof Ratajczyk

Klasa IV Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych –  mgr inż. Agnieszka Shpak

 

Klasy czwarte po gimnazjum

Klasa IV A – technik ekonomista – mgr Anna Rędziak

Klasa IV B – technik organizacji reklamy – mgr Bartłomiej Zywert

Klasa IV L – technik logistyk – mgr Henryka Pińska