Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa I L -technik logistyk – mgr Magdalena Jakubowska

Klasa I S -technik spedytor –  mgr Dorota Szczap

Klasa I R – technik reklamy – mgr Marta Marciniak

 

Klasa  II R-  technik reklamy – mgr Joanna Gałan

Klasa II S–  technik spedytor –  mgr Krzysztof Ratajczyk

Klasa II Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych –  mgr inż. Agnieszka Shpak

 

Klasa II A – technik ekonomista – mgr Justyna Grobelna

Klasa II B – technik organizacji reklamy – mgr Bartłomiej Zywert

Klasa II L – technik logistyk – mgr Henryka Pińska

 

Klasa III A – technik ekonomista –  mgr Ewelina Danielewicz

Klasa III B – technik organizacji reklamy – mgr Arleta Herudzińska

Klasa III L – technik logistyk – mgr Joanna Fałdzińska

 

Klasa IV A – technik ekonomista- mgr Dorota Adamczewska

Klasa IV B – technik organizacji reklamy – mgr Jolanta Górecka

Klasa IV L – technik logistyk – mgr Urszula Szymczak-Czarcińska

Klasa IV Ż – technik żywienia i usług gastronomicznych – mgr Anna Rajzner