Tradycje szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, realizując koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów, od lat podtrzymuje tradycje, które wspomagają proces nauczania i uczenia się oraz kształtują u uczniów postawę aktywną.

Jedną z najstarszych tradycji szkoły jest tworzenie co roku „Złotej klasy”. W ostatnim dniu roku szkolnego na forum szkoły zostają wyróżnieni uczniowie z najwyższą średnią wyników w nauce i z wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania. Tworzą oni „Złotą klasę”, a wychowawcą zostaje n-el wychowawca klasy, która miała najwięcej uczniów wyróżnionych. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli – wychowawców jest to forma docenienia ich pracy, aktywności i motywacji do zaangażowania się w proces edukacyjny. W czasie uroczystości zostają wręczone nagrody, a rodzicom uczniów listy gratulacyjne. Skład „Złotej klasy” jest publikowany na stronie internetowej szkoły oraz wywieszany w gablocie Samorządu Uczniowskiego i zaprezentowany społeczności pozaszkolnej w prasie lokalnej.

Mając na uwadze, iż współpraca i działania na rzecz społeczności lokalnej wpływa na rozwój uczniów, szkoła od kilu lat jest inicjatorem i organizatorem obchodów „Imieniny ulicy 11 listopada”. Społeczność szkolna nie tylko jest głównym organizatorem imprezy, która odbywa się co roku w świąteczne popołudnie 11 listopada, ale zaangażowała inne podmioty – w tym władze miasta i słupeckie placówki oświatowe (gimnazjum, przedszkola). Plenerowa impreza stała się  elementem miejskich obchodów narodowego święta, ale i  okazją do promocji szkoły w środowisku lokalnym i prezentacji uczniów Ekonomika. „Imieniny” integrują mieszkańców Słupcy i sprzyjają radosnemu świętowaniu.

Jedną z najważniejszych tradycji szkoły jest przyznawanie tytułu  „Bene Meritus” i medalu  „Maksymiliana”. Wyróżnienia te  są wyrazem uznania społeczności szkolnej dla ucznia, który w sposób szczególny zasłużył się dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy. W Dniu Absolwenta w danym roku szkolnym nadawany jest absolwentom za szczególne i niepodważalne zasługi dla promocji szkoły. Tytuł “Bene Meritus” i medal „Maksymiliana” przyznawany jest przez specjalnie powołaną kapitułę wg opracowanego regulaminu.

Od lat w szkole działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzą przedstawiciele klas ze wszystkich typów szkoły. SU ma ogromny wpływ na życie społeczności szkolnej. Jest inicjatorem i organizatorem wielu uroczystości i imprez szkolnych, akcji charytatywnych, włączając w realizację swoich przedsięwzięć całą społeczność uczniowską.

Na terenie szkoły działają: szkolne koło Honorowych Dawców KrwiKlub Młodego Przedsiębiorcy, klub strzelecki LOK.

Na stałe w kalendarzu są: Otrzęsiny jako święto pierwszoklasisty; Święto Patrona połączone z ślubowaniem i przyjęciem nowych uczniów do społeczności szkolnej; Szkolna Wigilia, która integruje i wprowadza wszystkich w nastrój świąteczny; Studniówka i Połowinki, które są okazją do wspólnej zabawy i integracji; Dzień Samorządności, którym jest tradycyjnie pierwszy dzień wiosny, Dzień Absolwenta, który jest okazją do podziękowań, wyróżnień i pożegnań; Szkolny dzień sportu, w którym  aktywnie uczestniczą zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Mając na uwadze wartość edukacji i kształtując postawę uczenia się przez całe życie, od wielu lat w życie szkoły wpisały się organizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Słupeckiego – Dni Otwarte czy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – Targi Edukacyjne, w których uczestniczą przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej i licznych szkół wyższych z Poznania, Konina czy Gniezna.

Tradycją szkoły stało się włączanie w lokalne i ogólnopolskie akcje, np. angażowanie się uczniów i udział w miejskich obchodach świąt państwowych czy przygotowywanie spektakli teatralnych  z okazji rocznic, jubileuszy. Nasza szkoła jest inicjatorem i od lat organizatorem happening-u „Wolność jest w nas”, w którym to uczestniczą również uczniowie innych szkół i przedstawiciele władz lokalnych.

Mamy świadomość, że podtrzymywanie tradycji jest warunkiem ciągłości pokoleń, ale i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, jeśli służą one uczniom i naszej szkole.