Dyrekcja

Dyrekcja szkoły 

 Stanowisko: Imię i nazwisko
 dyrektor  mgr Karolina Rakowicz                                                                    krakowicz@zseslupca.eu
 wicedyrektor  mgr Renata Piotrowska – Woźniak                                                rwozniak@zseslupca.eu  
 wicedyrektor  mgr Agnieszka Pol                                                                             apol@zseslupca.eu

 

Linki zewnętrzne: