Podręczniki

Podręczniki do przedmiotów ogólnych na rok szkolny 2024/2025

Podręczniki do Technikum nr 1 na rok szkolny 2024_2025

  • technik logistyk  – symbol zawodu 333107
  • technik ekonomista – symbol zawodu 331403
  • technik reklamy – symbol zawodu 333907
  • technik organizacji reklamy – symbol zawodu 333906
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404
  • technik spedytor  – symbol zawodu 333108