Podręczniki

Podręczniki do przedmiotów ogólnych i zawodowych na rok szkolny 2022/2023

Ważna informacja !

– podręczniki zapisane czarną czcionką – tylko do wiadomości uczniów

– podręczniki zapisane czerwoną czcionką – do zakupienia przez uczniów

We wrześniu w ZSE odbywa się kiermasz książek.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023:

Klasy I po SP:

Klasy I ponadpodstawowe

Klasy II po SP:

Klasy II ponadpodstawowe

Klasy III po SP:

Klasy III ponadpodstawowe

Klasy IV po SP:
Klasy IV ponadpodstawowe

Klasy IV po gimnazjum:

Klasy IV ponadgimnazjalne

 

  • technik logistyk  – symbol zawodu 333107
  • technik ekonomista – symbol zawodu 331403
  • technik reklamy – symbol zawodu 333907
  • technik organizacji reklamy – symbol zawodu 333906
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404
  • technik spedytor  – symbol zawodu 333108