Podręczniki

1. podręczniki do przedmiotów ogólnych w roku szkolnym 2019/2020

 • podręczniki dla absolwentów gimnazjum klasa I
 • podręczniki dla absolwentów szkół podstawowych klasa I
 • przedmioty ogólnokształcące klasa II
 • przedmioty ogólnokształcące klasa III
 • przedmioty ogólnokształcące klasa IV

 

2. podręczniki do przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

 • technik logistyk  – symbol zawodu 333107
 • technik ekonomista – symbol zawodu 331403
 • technik reklamy – symbol zawodu 333907
 • technik organizacji reklamy – symbol zawodu 333906
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404
 • technik spedytor  – symbol zawodu 333108