Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Data
15.09.2021
30.11.2021
03.02.2022
21.04.2022

 

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK W DNIU 15.09.2021 R.

GODZINA 17.00 – KLASY PIERWSZE
Spotkanie rozpocznie się na auli szkolnej, a następnie rodzice udadzą się z wychowawcami do klas:
klasa 1L- sala nr 6 – parter
klasa 1s – sala gastronomiczna – piwnica
klasa 1r – sala nr 12 – 2 piętro
klasa 1a – sala nr 5 – parter

GODZINA 18.00 – KLASY DRUGIE, TRZECIE i CZWARTE

klasa 2s – sala nr 14
klasa 2l – sala nr 15
klasa 2r – spotkanie z wychowawcą w innym terminie (nieobecność wychowawcy)

klasy III – spotkanie na auli dla wszystkich rodziców – omówienia egzaminów zawodowych, godzina 18.00, a następnie spotkanie w klasach:
klasa 3a – sala nr 3 – parter
klasa 3b – sala nr 16 – 2 piętro
klasa 3l – sala nr 13 – 2 piętro
klasa 3ż – sala nr 1 – piwnica
klasa 3s – sala nr 11 – 1 piętro
klasa 3r – barek – piwnica

klasy IV – spotkanie w sali SWD – piwnica – wszyscy rodzice – omówienie egzaminów maturalnych, godzina 18.00, następnie spotkanie w salach z wychowawcami:
klasa 4a – sala nr 9
klasa 4b – sala nr 10
klasa 4l – sala nr 7

GODZINA 19.00 – spotkanie “nowej” Rady Rodziców – sala nr 2 – parter