Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dnia 8 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy rozpoczęła  się  XXXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji  były „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. W olimpiadzie tej wzięło udział 15 uczestników.  W części pisemnej zmagali się oni z pytaniami o charakterze ogólnym, które koncentrowały się wokół problematyki związanej bezpośrednio z hasłem. Pytania testowe były natomiast odzwierciedleniem całej problematyki zawartej w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.