PROGRAMUJEMY OZOBOTY

Młodzież ZSE uczy się programować w ramach grantu oświatowego „E-matematyka kluczem do sukcesu”.
Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności poprzez ćwiczenia interaktywne na tablicy multimedialnej, korzystają również z zasobów internetowych, dydaktycznych programów multimedialnych oraz licznych aplikacji.
Młodzież zdobywa też nowe umiejętności poprzez tworzenie własnych apletów oraz animacji matematycznych.
Na zajęciach warsztatowych w ramach grantu uczniowie programują ozoboty w języku Scratch. Za pomocą laptopa, telefonu komórkowego lub ekranu monitora komputera kodują sposób poruszania się robotów. Efekty pracy widoczne są natychmiast po zaprogramowaniu. Ozobot wykonuje wszystkie działania, które uczniowie zaprojektowali i zakodowali.
Praca z edurobotami rozwija kreatywność młodzieży, uczy projektowego podejścia do danego zagadnienia oraz doskonali umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii sprzyja uczeniu się w sposób bardziej efektywny, przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć matematycznych oraz wspomaga logiczne myślenie i argumentację.