Gość z Maroka

W dniach od 4 do 8 lutego w ramach rozwijania kompetencji kulturowych i umiejętności językowych oraz oswajania tego co nieznane, nasze Kochane Ekonomikusie gościły koleżankę z Maroka😊Mogliśmy przyjrzeć się bliżej różnicom kulturowym i religijnym, poznać kulisy codziennego życia rówieśników z tego odległego kraju. Śmiało można powiedzieć, że Ekonomikusie potrafią pięknie się różnić❤❤❤❤. Za właściwe przyjęcie i opiekę nad gościem dziękuję zwłaszcza: Klaudii, Wiktorii, Natalii, Sandrze, Emilowi, Mateuszowi, Weronice, a także nauczycielom: Klaudii, Anecie, Joannie, Renacie, Ani oraz osobiście córce własnej Zuzannie❤❤❤❤❤❤

Karolina Rakowicz