Aspekty społeczno – kulturowe odnośnie mobilnego rynku pracy

Ekonomik z Comeniusem kolejny raz poznaje świat!

W ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół ,,Uczenie się przez całe życie” przeszedł projekt pod tytułem ,,Values Orientation and Societal Cohesion Labor mobility” ( ,,Aspekty społeczno-kulturowe odnośnie mobilności rynku pracy”).

Projekt będzie realizowany przez Polskę, Niemcy, Turcję, Rumunię, Bułgarię i Hiszpanię od sierpnia 2013r. do czerwca 2015r. Dla uczniów słupeckiego Ekonomika będzie to wspaniała możliwość  zagranicznych wyjazdów, które umożliwią młodzieży poznanie innych kultur oraz poszerzenie horyzontów.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi aż 20.000 EUR., co sprawia iż dla żadnego ucznia koszt wyjazdu zagranicznego nie będzie stanowił bariery finansowej.

Celem projektu jest przyswojenie umiejętności umożliwiających uczniom mobilność  na  europejskim rynku pracy, zrozumienie oraz tolerancja dla różnic kulturowych, rozwijanie kreatywności oraz innowacji, wnikliwa analiza rynku pracy w kraju i za granicą oraz nacisk na naukę języków obcych i nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

Koordynator projektu
Dorota Szczap