Projekt “NIE JESTEŚ SAM”

urzad marszalkowski

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy realizowało projekt pt: „NIE JESTEŚ SAM” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu 30 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień  z powiatu słupeckiego brało udział  w 7-dniowym  obozie zimowym w Podgórzynie k. Karpacza. Wyjazd miał za zadanie realizację programu profilaktycznego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Zajęcia prowadzono w formie systematycznych spotkań w małych grupach oraz terapii indywidualnej z doświadczonym socjoterapeutą. Ponadto realizowano blok zajęć motywacyjnych oraz zajęć kształcących umiejętności interpersonalne. Popołudniami młodzież bawiła się m. in. na dyskotece, testowała swoje umiejętności wokalne podczas konkursu karaoke, świętowała również walentynki.

Uczestnicy obozu mieli także możliwość skorzystania z licznych atrakcji turystycznych m. in. z nauki jazdy na nartach,  wycieczek (Parku Miniatur, Kopalni Liczyrzepa, Chaty Walońskiej, Muzeum Kryształów i Kamieni czy Wodospadu Przysieka) oraz dwukrotnego pobytu w centrum wodnym Tropicana w Hotelu Gołębiewski  w Karpaczu.

 

Cele projektu:

 • integracja grupy i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa,
 • edukacja na temat choroby alkoholowej i funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym,
 • opracowanie sposobów rozmawiania z pijącym rodzicem, radzenia sobie z jego agresją,
 • budowanie postawy otwartości, zaufania u innych,
 • praca ukierunkowana na odbarczenie dzieci i młodzieży z poczucia winy, wstydu, lęku i nadmiernej kontroli zachowania rodzica,
 • budowanie wiary w siebie, poczucia własnej sprawczości,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do świata i ludzi,
 • rozwijanie empatii, wyzwolenie motywacji do pomagania innym,
 • praca nad rozwojem indywidualnych cech osobowościowych,
 • poznanie idei i zasad działania grup samopomocowych.

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 43 687 zł

Wartość dofinansowania: 38 887 zł

Wkład własny: 4 800 zł