Projekt “ŻYJ ZGODNIE Z NATURĄ”

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska

 

 

Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy zrealizowało zadanie pod nazwą „Żyj zgonie z naturą”, które uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

W okresie rozliczeniowym Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia, warsztaty, szkolenia, akcję sprzątania świata, konkursy dla dzieci oraz młodzieży (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) z powiatu słupeckiego, gnieźnieńskiego oraz konińskiego.

Łącznie zrealizowano: 80 h warsztatów ekologicznych, 2 wyjazdy na warsztaty w terenie, 400 kompletów materiałów szkoleniowych, 360 sztuk materiałów warsztatowych, 20 płyt DVD z materiałami o tematyce ekologicznej, 45 certyfikatów z kursu „Zielona logistyka…”, 2 konkursy ekologiczne, 15 nagród  dla uczniów, 5 nagród dla szkół, 1 konferencja, 200 materiałów konferencyjnych o tematyce ekologicznej, 200 gadżetów, 4 laptopy, 10 kompletów pojemników do segregacji śmieci.

Zakupiony sprzęt dydaktyczny będzie wykorzystany w dalszym propagowaniu edukacji ekologicznej.

Udział w różnych formach edukacji ekologicznej wzięło ok 900  osób.

 

Stowarzyszenie dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnęło cel główny projektu czyli upowszechniło  wartości proekologiczne wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Przed przystąpieniem do realizacji projektu zakupione zostały 4 laptopy, które wykorzystywane są w rozpowszechnianiu edukacji ekologicznej również po zakończeniu projektu. Przygotowane zostały materiały niezbędne do przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów w ramach projektu. Skierowane zostały pisma do Dyrektorów szkół o planowanych zadaniach w ramach projektu oraz o rekrutacji uczestników.

 

Podsumowując.

 

Ekologia jest ważna i należy o niej mówić. Działania zmierzające do jej rozpowszechnienia oraz szerokiego promowania,  powinny być ciekawe i rozbudzające wyobraźnię zarówno dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, jak i tych starszych, kończących niedługo swoją edukację. Nasz projekt pokazał, w jak różny sposób można wiedzę i postawy proekologiczne promować.

 

Dzięki realizacji zadania uzyskaliśmy następujące efekty ekologiczne:

 

  1. Włączenie szkół w powszechną edukację ekologiczną oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
  2. Zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
  3. Nauka ekologicznego życia w szkole, w domu, w środowisku,
  4. Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej (segregacji odpadów i ich recyklingu)
  5. Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi
  6. Poznanie korzyści ekonomicznych z wdrożonych systemów ekologicznych

 

 

Nie było by to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  za co serdecznie dziękujemy.

 

 

Budżet projektu

Wartość projektu: 57 960 zł

Wartość dofinansowania: 55 000 zł

Wkład własny: 2 960 zł