Kategoria: Szkolny Ośrodek Karier

Poszerzamy zawodowe horyzonty…

W listopadzie młodzież z klasy III ż i IV ż o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła wraz z opiekunami p. Henryką Pińską, p.Anną Rajzner i p.Małgorzatą Ochocką w wycieczce zawodoznawczej. W ramach wyjazdu zwiedzano zakłady Kompanii Piwowarskiej S.A. – lidera w branży piwowarskiej. Ponadto młodzież miała możliwość zapoznania się z kuchnią szwedzką (oferta […]

Czytaj więcej →

„Aktywni mogą więcej….”

ZSE daje możliwość indywidualnego rozwoju Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy to placówka, która wdraża nowoczesne metody nauczania i wychowywania. Tym samym stawia sobie za główny cel: • tworzenie w szkole i w środowisku optymalnych warunków dla rozwoju uczniów • zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych uczniów • wzbogacenie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań • […]

Czytaj więcej →

Planujemy karierę- Edukator Zawodowy…

Szkolny Ośrodek Karier stanowi platformę między nauką a biznesem i stawia sobie za cel wyrównanie szansy edukacyjno-zawodowej wśród młodzieży ZSE. W ramach swojej działalności organizuje specjalistyczne warsztaty bądź spotkania z przedstawicielami zawodów czy przemysłu. W ostatnich miesiącach uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach: • prowadzonych przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenckich– p. M.Żychowicz (listopad/ grudzień 2017) […]

Czytaj więcej →

Projekt badawczy na UE w Poznaniu

Kolejny udział klasy IIA w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach projektu „Klasa akademicka”. Tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu dr Urszuli Gączarek – Bąk na temat zastosowań neuronauk oraz procedury badania eye trackingowego. Następnie uczniowie w nowo otwartym laboratorium ShopLab pod opieką dr Bartłomieja Pierańskiego przeprowadzili samodzielnie eksperyment badawczy przy użyciu […]

Czytaj więcej →

PROGRAMUJEMY OZOBOTY

Młodzież ZSE uczy się programować w ramach grantu oświatowego „E-matematyka kluczem do sukcesu”. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności poprzez ćwiczenia interaktywne na tablicy multimedialnej, korzystają również z zasobów internetowych, dydaktycznych programów multimedialnych oraz licznych aplikacji. Młodzież zdobywa też nowe umiejętności poprzez tworzenie własnych […]

Czytaj więcej →

Wielkopolski Konkurs Matematyczny Supermatematyk 2017

Uczniowie klas I, II i III technikum w ZSE wzięli udział w eliminacjach szkolnych Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk. Konkurs organizowany jest w naszym województwie w celu popularyzacji matematyki wśród młodzieży, doskonalenia umiejętności, rozwijania zainteresowań i pasji matematycznych oraz motywowania uczniów do systematycznej pracy. Do etapu powiatowego awansowali: W kategorii klas I: Oskar Dydymski – kl. […]

Czytaj więcej →