Konsultacje dla maturzystów w szkole

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem VOVID-19 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na […]

Czytaj więcej →

Komunikat z dnia 19.05.2020 r. – Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.       1. Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych […]

Czytaj więcej →

Komunikat z dnia 19.05.2020 r. – Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 1. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: […]

Czytaj więcej →

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Mimo upływu lat Papież jest nam wciąż bardzo bliski, a większość z nas ma wiele wspomnień i osobistych doświadczeń związanych z życiem i posługiwaniem Świętego Papieża. Podstawą jego życia była modlitwa i osobisty kontakt z Bogiem. Trudne doświadczenia z młodości połączone z […]

Czytaj więcej →