Umowa o pracę czy o dzieło? – oto jest pytanie…

Dnia 20 listopada 2019 r. uczniowie klasy 4a (technik ekonomista) uczestniczyli w  warsztatach na temat “Umowa o pracę; umowy cywilnoprawne – ich zalety i wady”. Zajęcia prowadziła pani Arleta Jaśniewicz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształtcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Spotkanie odbyło się w “Tygodniu Przedsiębiorczości” w ramach projektu “Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości”, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie edukacji ekonomicznej.

Agnieszka Pol