100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Mimo upływu lat Papież jest nam wciąż bardzo bliski, a większość z nas ma wiele wspomnień i osobistych doświadczeń związanych z życiem i posługiwaniem Świętego Papieża.

Podstawą jego życia była modlitwa i osobisty kontakt z Bogiem. Trudne doświadczenia z młodości połączone z wytrwałością i zaufaniem, stanowiły solidny fundament, na którym opierała się cała jego misja, zarówno jako człowieka, jak i duchownego, który stał się głową Kościoła Katolickiego.

Był wrażliwym i mądrym człowiekiem, który rozumiał ludzi i ich problemy.

16 października 1978 kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. Przyjął imię Jana Pawła II. Był nam Ojcem od chwili wybrania, kiedy z balkonu bazyliki św. Piotra mówił o Polsce – „kraju dalekim”, a jednocześnie bliskim przez wiarę i chrześcijańską kulturę.

Jan Paweł II był królem polskich serc, przewodnikiem na drogach ku Dobru, całym sercem kochał Naród i całą Polskę. Dawał temu wyraz przy każdym spotkaniu z rodakami w Ojczyźnie, Rzymie i na całym świecie.

Odwiedzając Polaków w kraju, miał świadomość, że jest mile widziany, oczekiwany jak ojciec w rodzinnym domu. Czuł się tutaj dobrze, nabierał sił, by powrócić do Watykanu umocniony na duchu i ciele.

23 października 1978 r. w Liście do Polaków pisał: Niełatwo jest zrezygnować z powrotu do Ojczyzny: Proszę Was tylko, aby to odejście jeszcze bardziej nas połączyło i zjednoczyło w tym, co stanowi treść naszej wspólnej miłości. Kiedykolwiek przyjmować będziecie błogosławieństwo Jana Pawła II przypomnijcie sobie, że wyszedł spośród Was i że ma szczególne prawo do Waszych serc i Waszej modlitwy.

Święty Jan Paweł II był nam Ojcem w trudnych latach stanu wojennego, kiedy padały słowa słyszane na całym świecie, słowa, które brały w obronę skrzywdzonych. Gdy Polska odzyskała niepodległość cieszył się z odzyskanej wolności, prosząc Boga słowami: Naucz nas być wolnymi.

W nadchodzących dniach znajdźmy czas na chwilę refleksji nad jego życiem, nauczaniem i Jego rolą we współczesnej historii Polski, Europy i świata. Młodzież, której nie było dane żyć w czasach jego nauczania zachęcam do zapoznania się z jego spuścizną i zaczerpnięcia z niej sił oraz nadziei na przyszłość.

www.men.gov.pl