Konsultacje dla maturzystów w szkole

Zarządzenie nr 24/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem VOVID-19 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na podstawie informacji zebranych od wychowawców – zapotrzebowanie na konsultacje w szkole wśród uczniów klas czwartch (absolwenci), zarządzam co następuje:

§ 1

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 27 maja 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy zapewnia się maturzystom konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym w godzinach od 8.00 do 11.00.
§ 2
1. Konsultacje dotyczą przedmiotów i nauczycieli wskazanych przez uczniów.
2. Konsultacje odbywają się na terenie szkoły według następującego harmonogramu:
a) PONIEDZIAŁEK 25.05.2020r. w godzinach od 8.00 do 11.00 – konsultacje z matematyki – klasa 4a z p. Arletą Herudzińską,
b) WTOREK 26.05.2020r. w godzinach od 8.00 do 11.00 – konsultacje z matematyki – klasa 4dr z p. Urszulą Szymczak-Czarcińską,
c) ŚRODA 27.05.2020r. w godzinach od 8.00 do 11.00 – konsultacje z języka polskiego – klasa 4a z p. Grażyną Garsztką.
3. Konsultacje odbywają się w godzinach pracy nauczycieli, nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych.
§ 3
1. Podczas konsultacji nauczyciele i uczniowie przebywający na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy zobowiązani są do zachowania bezpiecznych warunków realizacji zajęć oraz uwzględnienia przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii (dezynfekcja rąk, rękawiczki ochronne, maseczki, zachowanie odległości 2m).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/-/ Karolina Rakowicz
Dyrektor szkoły