Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów szkół kształcenia zawodowego powiatu słupeckiego

Powiat Słupecki ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 02 czerwca 2020 r. do 15czerwca 2020 r.

 

Staże zawodowe są skierowane dla uczniów kształcących się w następujących szkołach zawodowych:

  1. a) Zespołu Szkół Ekonomicznych i. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy (ZSE), ul. Powstańców Wlkp.22, 62-400 Słupca,
  2. b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie (CKZiU), ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo,
  3. c) Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy (ZSZ), ul. Kopernika 1a, 62-400 Słupca,
  4. d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie (ZSP), ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów,
  5. e) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy (SOSW), ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach zawodowych dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” zamieszczony stronie internetowej  w/w szkół oraz Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w  sekretariacie szkoły lub miejscu wyznaczonym przez specjalistę ds. kariery – po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. H. Pińską (adres email: hpinska@zseslupca.eu).

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

 

 

Ważne informacje uzupełniające:

Uczniowie składają podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych tylko następujące załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
  • Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie(jeśli nie brał wcześniej udziału w projekcie w innej formie wsparcia np. kursie).