UWAGA KONKURS „MOJE ZAKOŃCZENIE”!

Biblioteka ZSE zaprasza do udziału w szkolnym konkursie literackim „Moje zakończenie”.

REGULAMIN KONKURSU

 Cele konkursu:

  • popularyzacja czytelnictwa,
  • rozwijanie wyobraźni uczestników,
  • doskonalenie umiejętności literackich, językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
  • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
  • promowanie młodych talentów.

 Przedmiot konkursu:

1.Konkurs polega na napisaniu nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.

Adresaci konkursu:

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

 Termin zgłaszania prac do 04.06.2021 r.

 Zasady uczestnictwa:

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mochocka@zseslupca.eu

Praca powinna zawierać tytuł książki/opowiadania oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Objętość pracy – nie mniej niż jedna strona A4, czcionka 12, Time New Roman, interlinia 1,5.

 

Kryteria oceniania:

  • oryginalność ujęcia tematu,
  • bogactwo języka,
  • poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.06.2021 r.

Zapraszam do udziału w konkursie !

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz