INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje higienistka szkolna p. Dorota Kowalska prowadząca Indywidualna Praktykę Pielęgniarską.
  2. Gabinet higienistki mieści się w budynku szkolnym na parterze, między klasopracownią nr 2 i 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca.
  3. Pielęgniarka pracuje we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Golinie:

Kopernika 12, 62-590 Golina.

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • piątek w godzinach od 12:00 do 13:00.

 

  1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców oraz legitymacją szkolną.
  3. Wzory zgody na świadczenie stomatologiczne wraz z  oświadczeniem RODO znajdują się na stronie www.zse.slupca.eu – zakładka: ZDROWIE.