UWAGA KONKURS „ZACZYTANA SZKOŁA”

Biblioteka ZSE zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Zaczytana szkoła”.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
popularyzacja czytelnictwa,
rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników,
zachęcanie uczniów do twórczej aktywności,
rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży,
wyrabianie poczucia estetyki.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem konkursowym jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem. Może to być przerwa z książką w bibliotece, czytanie książek w klasie podczas lekcji, na korytarzach w czasie przerw.
Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką w formacie A 3.

Każda praca powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika, klasa

Kryteria oceny:
oryginalność zaprezentowanego tematu,
zgodność z tematem,
estetyka wykonania,
ogólny wyraz artystyczny.

Termin zgłaszania prac do 24.09.2021 r. do biblioteki szkolnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.09.2021 r.

Zapraszam do udziału w konkursie !

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz