ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SŁUPCY – SZKOŁĄ ZAWODOWĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2021 – TYTUŁ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dnia 26.10.2021 r. w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Mazowieckiego podczas uroczystej gali na ręce dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy pani Karoliny Rakowicz przekazali statuetkę oraz tytuł ““SZKOŁY ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2021”.

Ekonomik otrzymał także nagrodę rzeczową za realizację praktyk zawodowych w formie zdalnej – technik ekonomista i technik reklamy, w postaci kamery GOPRO Hero8.

“Na szczególne uznanie zasługuje realizacja praktyk zawodowych technika ekonomisty zgłoszonych do konkursu “Dobre praktyki”, która otrzymała wspomnianą nagrodę rzeczową. Dziękuję Pani Annie Rędziak i Sylwii Barciszewskiej, które pełniły rolę opiekunów i wspomagały na co dzień realizację tego niełatwego zadania wśród uczniów! Słowa podziękowania kieruję także do kolegów Artura Robaka i Roberta Górecznego, którzy byli takimi opiekunami dla kierunku technik reklamy, a także kol. Agnieszki Pol, która z ramienia kierownictwa szkoły nadzorowała to działanie”.

Karolina Rakowicz  – Dyrektor ZSE

 

 

Agnieszka Pol