EGZAMINY ZAWODOWE – KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Od 7 września 2022  dostępne będą dyplomy zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły, którzy przystępowali do egzaminów w sesji LATO 2022.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji ZIMA 2023 należy złożyć stosowną deklarację do 15 września br.

Druki deklaracji są dostępne u wicedyrektor pani Agnieszki Pol.

 

Agnieszka Pol