Kolejny raz bierzemy udział w projekcie realizowanym ze środków Ministra Obrony Narodowej!!!

logo

W okresie od września do listopada 2023 r. w naszej szkole realizowany będzie projekt pn.: „Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie “Z Wiatrem i pod Wiatr” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Celem projektu jest nabywanie przez społeczeństwo (w szczególności uczniów klas mundurowych, członków zrzeszonych w organizacjach proobronnych, młodzież z klas ponadpodstawowych, studentów) wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zajęć proobronnych przydatnych w procesie rekrutacji do służby wojskowej. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Wartość finansowa projektu to 35160 zł, z czego 31600 zł to środki pochodzące z MON.

Zajęcia z młodzieżą obejmują wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsi strzelcy otrzymają nagrody.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Stowarzyszenia jest Karol Biadasz.

Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz profilu Stowarzyszenia na Facebooku.