Uwaga! Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je plastycznie”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

  • podkreślenie zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka,
  • promocja postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym
  • pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia i potrzeb w tym zakresie.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem konkursowym jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem. 

Tematyka prac obejmuje:

  • profilaktykę zdrowia psychicznego,
  • promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym,
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
  • dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów i koleżanek,
  • zapobieganie dyskryminacji osób chorych psychicznie.

Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

Każda praca powinna zawierać następujące dane:                                                                               

imię i nazwisko uczestnika, klasa.

Kryteria oceny:                                                                                                                                                         

oryginalność zaprezentowanego tematu,                                                                                         

zgodność z tematem,                                                                                                                      

ogólny wyraz artystyczny.

 

Prace konkursowe proszę składać w terminie do 31.10.2023 r. w gabinecie pedagoga szkolnego. 

Wyniki zostaną ogłoszone 6.11.2023 r.

Zapraszam do udziału w konkursie! ☺

Aneta Gmachowska