Październik – miesiącem zdrowia psychicznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest promocja zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi na problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją, szeroka edukacja i pomoc potrzebującym. Z tej okazji zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował gazetkę tematyczną, plakaty informacyjne oraz udzielił wywiadu uczniom z samorządu szkolnego.

* Czym jest zdrowie psychiczne? 

A.G: Zdrowie psychiczne jest to stan, na który składają się trzy komponenty: dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych. Społeczeństwo jest nastawione na dbanie głównie o dobry stan zdrowia fizycznego. Różnorodne dolegliwości wywołują u nas określone reakcje, co zatem z dolegliwościami natury psychicznej?

* Jak młodzież może dbać o dobre samopoczucie?

A.J: Żeby czuć się dobrze psychiczne, należy zadbać o dobre samopoczucie fizyczne – sport, spacery, jazda na rowerze, bieganie, gra w piłkę. Ważnym aspektem jest dobry sen, wyspany człowiek zachowuje lepszą zdolność koncentracji, co w okresie nauki szkolnej jest niezwykle potrzebne. Dodatkowo trzeba rozwijać życie towarzyskie i budować relacje. Bardzo ważnym elementem dbania o dobre samopoczucie jest umiejętność rozmawiania i nazywania emocji w sytuacjach, kiedy Wy się źle czujecie (nie trzymajcie tego w sobie, tylko powiedzcie zaufanej osobie).  

* Kto może nam pomóc gdy czujemy, że podupadliśmy na zdrowiu psychicznym?

A.P: W szkole: wychowawca, psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciel któremu ufam. Poza szkołą należy szukać pomocy u rodziców lub specjalistów – psychologa, psychoterapeuty lub lekarza psychiatry. 

* Poznajmy najważniejsze telefony, gdy potrzebujemy pomocy.

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

800 120 120 – Niebieska linia dla osób doświadczających przemocy.

112 – Telefon alarmowy.