„Struktura metody KZZ”- narzędzia wspierające planowanie kariery

W marcu odbyło się spotkanie  dla uczniów klas piątych  z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koninie. W trakcie spotkania omówiono wyniki przeprowadzonych Kwestionariuszy Zainteresowań Zawodowych. Przeprowadzona diagnoza miała na celu  stwierdzić w jakich zawodach osoba badana będzie mogła się najlepiej spełnić i zrealizować zawodowo.

Szkolny Ośrodek Karier