Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik organizacji reklamy
Technik żywienia i usług gastronomicznych
zdj_wpis

Projekt realizowany był wśród uczniów klasy IV ż w okresie od września do października 2016 roku. Główne cele projektu to: Wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów. Doskonalenie umiejętności organizacji czasu własnego i zarządzania sobą w czasie. Cele szczegółowe: Dostrzeganie potrzeby planowania własnego czasu. Poznanie sposobów organizacji pracy własnej. Zapoznanie z głównymi technikami zarządzania czasem. Rozwijanie zainteresowań uczniów […]

Więcej →

Klasy drugie na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości miały okazje poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji konsumenckiej. Wszystko to dzięki spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta  p. Magdaleną Żychowicz. Poruszono na nim zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć, które powinien posiąść  każdy konsument czyli rękojmia, gwarancja, zaliczka, zadatek, zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa, reklamacja itp. Pani Rzecznik podając wiele ciekawych […]

Więcej →
zdj_wyw

W listopadzie 2016 roku klasy 3b i 3l Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy dokonały podsumowania projektu „Ta książka brzmi znajomo…” przygotowanego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nim jednak przystąpiliśmy do fazy podsumowania, trzeba było przeprowadzić cały szereg działań zaplanowanych wcześniej. Przystępując do tego programu mieliśmy na celu przede wszystkim: zachęcenie uczniów do czytania; rozwój […]

Więcej →
zdj_w

Od września 2016r.  uczniowie ZSE realizują projekty edukacyjne  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach programu Warto czytać z ZSE.  Zajęcia prowadzone są przez wychowawców. Uczestnictwo w projektach: –  pozwala na integrację wychowawcy z uczniami- możliwość prowadzenia dyskusji i kreowania światopoglądu; –  rozwija nie tylko wyobraźnię i wrażliwość człowieka,  ale pozwala budować warsztat językowy, a […]

Więcej →
zdja

Krew ludzka jest darem wyjątkowym, który należy do najpotężniejszych leków, jakimi dysponuje medycyna, a zatem – zorganizowane krwiodawstwo, oparte na współpracy oraz współdziałaniu transfuzjologii ze zdrowymi, uświadomionymi dawcami jest niezmiernie ważne i potrzebne. Wiedząc o tym w listopadzie uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, wspierani przez dyrekcję szkoły i szkolne […]

Więcej →
zdj_wywiadowka222

W dniu 25 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uczniowie klasy Ia i IIa uczestniczyli w warsztatach i inauguracji roku akademickiego. Uczniowie klasy I a otrzymali indeksy w ramach programu klasa akademicka.

Więcej →